Е

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю “інтерв’ю виключно для одного кореспондента” – exclusive intervіew < англ. exclusive “виключний” і амер. interview “інтерв’ю”.

“Актуальна камера”, І програма УТ, 2 жовтня 1991 р.

ЕКЮ “спільна валюта Європейського співтовариства” – Ecu /De Sola,278/ < англ. European currency unit “європейська валютна одини-ця“.

Поки що ніякої спільної європейської валюти немає. Екю – лише символ вільної торгівлі. Кожна країна може випускати власні монети, які підходять до її валюти. Королівський монетний двір Великобританії напередодні Нового року випустив відразу кілька таких монет. Срібну – 14 екю, що відповідає 10-ти фунтам стерлінгів, срібну, але більшу – на 35 екю, що відповідає 50 фунтам. На одному боці монети профіль Єлизавети ІІ, що вказує на її британське походження. Але профіль зображений у рамці 12 зірок, що є символом 12 країн, які входять до Європейського Співтовариства“.

Народна трибуна, 1 січня 1992 р.

ЕНПІTI “договір про непоширення ядерної зброї” – NPT < англ. Non-Proliferation Treaty /De Sola,586/.

Післямова, І програма УТ, 14 травна 1995 p.

ЕНРОЛМЕНТ “запис студентів на предмети, які вони обрали для вивчення” – еnrolment < англ. enrol “вносити до списку”, “реєстру-вати”.

У такій обстановці починається процедура нашого енролменту (приблизний переклад цього слова – запис на предмети, які ти обрав для вивчення)”.

Молодь України, 27 жовтня 1995 р.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016