Ф

ФАЙЛ “масив інформації в ЕОМ” – file /БАРС,979/ англ. file “досьє, підшивка”.

“І, нарешті, протокол передачі файлів – одна з найдавніших і найпопулярнійших послуг”.

Віче, 30 квітня 1998 р.

ФАКС “фототелеграф для передачі графічних оригіналів” – faсs /De Sola,305/ < facsimile telegraph “тc”, з лат. fac simile “зроби подібне”.

УТН, І телепрограма УТ, 6 листопада 1991 p.

ФАКТОРИНГ “посередницькі фінансово-кредитні операції, комерційні операції за дорученням” – factoring /Webster,813/ < англ. factor “виступати в ролі посередника”.

“Дойче банк” здійснює всі існуючі банківські операції – міжнародне і внутрішнє кредитування, видачу гарантій, лізинг, факторинг і т.д.”.

Голос України, 1 жовтня 1991 p.

ФЕН “ревний шанувальник, ентузіаст” – fan < англ. fan(atic) “фанатик”.

“Серед них (ансамблів) відомий українським “фенам” – “Год за два”.

Молодь України, 25 квітня 1991 p.

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ “валютна операція з терміном виконання на будь-який день на умовах “спот” (тобто з негайною оплатою)” – forward contract /ЭСБ,790/ англ. forward “терміновий” і англ. contraсt “контракт”.

“Післямова”, І програма УТ, 25 червня 1995 р.

ФОРІН OФIC “міністерство закордонних справ в Англії” – Foreign office < англ. foreign “іноземний” та англ. offiсe “міністерство, відомство”.

УТН, І телепрограма УТ, 23 жовтня 1991p.

Ф’ЮЧЕРНА УГОДА “угода купівлі-продажу за фіксованою на момент укладання ціною з виконанням операцій через певний проміжок часу” – futures < англ. future “майбутній”.

“…Давайте укладемо контракт на продаж врожаю 1992 року… Пропозиція цікава. Але ж ми не готові до фючерних угод”.

Голос України, 9 липня 1992 p.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016