І

ІД “посвідчення особи, службова перепустка” – *ID англ. identity card “т.с.” від англ. identity “особа”, “індивідуальність” і англ. card “картка, квиток”.

“Після одинадцяти вечора в усіх гуртожитках на вході перевіряють студентські квитки (або ж просто ІД – ідентифікаційні картки)”.

Молодь України, 27 жовтня 1995 р.

ІМІДЖ “образ популярної особи чи об’єкта в уявленні громадськості” – image < англ. image “відображення”.

“… на Донбасі треба створювати імідж української мови. Отже, людина, яка нею користується, яка нею гордиться й іншим намагається прищепити пошану до неї, має бути на дві-три голови вищою від оточуючих”.

Голос України, 16 травня 1991 p.

Люди, особливо відомі, приділяють багато уваги своєму іміджу“.

Голос України, 27 серпня 1991 р.

ІМІДЖМЕЙКЕР “особа, яка створює штучний (з допомогою реклами) імідж діяча, артиста чи організації” – *image-maker < англ. image “iмідж” та англ. maker “творець”, “виробник”.

Вікна у світ, II програма УТ, 12 листопада 1995 p.

ІНЖИНІРИНГ “наука про використання властивостей речовин і природних джерел енергії у виробництві” амер. – engineering /Webster,752/ < англ. engineering “інженерне мистецтво”.

“Фірма “Емір” працює в сферах екології, медицини, інжинірингу, реконструкції”.

Голос України, 19 червня 1991 p.

ІНЧ “дюйм (2,54 cм)” – inch < лат. uncia “дванадцята частина“. Англійський інч складає дванадцяту частину фута.

“… галстук з універмагу на П’ятій авеню завширшки на три й три чверті інча, як у президента Ніксона …”.

Павло Загребельний. Намилена трава. К., 1974.с.152.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016