М

МАСМЕДІА “засоби масової інформації” – mass media /БАРС II,1008/ < англ. mass “маса” і англ. medium “посередник”.

“Тим часом засоби масмедіа від Москви до Владивостока розводяться про те, що живемо багато, що на Україні маємо все…”

Літературна Україна, 19 грудня 1991 p.

МІДІ “спідниця середньої довжини” – midi < англ. mid(d1е) “середній” i англ. (min)і “міні”.

“Не слід забувати, що спідниця “міді” – до середини литки – не в’яжеться з образом юної дівчини”.

Календар “Промінь”, 11 лютого 1977 p.

МІЗ “звертання до жінки, сімейний стан якої невідомий” – Ms. < контамінація англ. Miss “міс” і англ. Mrs. “місіс”.

“Міз Левінські дала ствердну відповідь”.

Віче, 24 вересня 1998 р.

МІСМЕНЕДЖМЕНТ “неспроможність управляти економікою країни” – mismanagement < англ. mis- “префікс із значенням непра-вильності,” з дангл. missan “схибити, промахнутися” і англ. manage-ment “управління виробництвом”.

“Нагнітання напруженості потрібні торі для того, щоб прикрити… їх місменеджмент”.

Радянська Україна, 13 березня 1974 р.

МОНІТОР “староста класу” – monitor < лат. monitor “наг-лядач” /ЛPC,646/.

“Замість учителя – супервайзер. У супервайзера є помічник монітор”.

Народна трибуна, 6 листопада 1991 p.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016