О

ОКЕЙ “добре, правильно, в порядку” амер. O.K. /DAS,262/ < амер. o(ll) k(errect) спотворене написання all correct “все правильно”. Авторство абревіатури приписують американському генералу Джексону, який, за твердженням дослідника Джека Даунінга, не відзначаючись глибоким знанням орфографії, в 1840 році ставив позначку О.К. на службових документах /Graigie ІІI,1631/.

“Він дивиться на світ, як і дон Мануель – якщо діло дає прибуток, тоді вcе окей”.

Всесвіт, 1970, №12, с.38.

“Все буде о’кей!”

Олесь Гончар. Твоя зоря. К., 1980, с.21.

ОФІС “робоче місце учня” – office < лат. officium “службові заняття” /ЛРС,701/.

“Уcе в цьому класі не таке як у звичайній школі. Замість парт – спеціальні робочі місця – офіси”.

Народна трибуна, 6 листопада 1991 p.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016