ЦИКЛОТРОН

ЦИКЛОТРОН “магнітний резонансний прискорювач заряджених частинок” – амер. cyclotron [1935] < англ. сусlо- “цикло-“, з гр. kyklos “круг” і англ. electron “електрон”. Перший циклотрон побудував американський фізик Е.Лоуренс /СЭС,736; SOED I,720/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016