Д

ДАЙКА “пластоподібна інтрузія” – dike (часто зустрічається написання dyke, але, на думку укладачів OED, воно не пов’язане з етимологією слова) < англ. dike “гребля”.

 

ДАЙМ “десятицентова монета США” – амер. dime [1786] < англ. dime “церковна десятина” /Craigie ІІ,762/.

 

ДАЙНЕЛ “різновид синтетичного волокна” – амер. Dynel < американська фірмова назва /Random,445/.

ДАЙХАРДІВЦІ “твердолоба реакційна частина англійських консерваторів” – die-hards < англ. die-hards “незламні”, прізвисько солдат 57 піхотного полку британської армії.

ДАКТИЛОСКОПІЯ “розділ криміналістики, що вивчає візерунки шкіри пальців рук з метою розшуку злочинців” – dactyloscopy < rp. dactylos “палець” і rp. scopeo “розглядаю”. Автор терміну – англійський психолог і антрополог Френсіс Гальтон /OED ISB,266/.

 

ДАКРОН “різновид синтетичного волокна” – амер. Dacron < американська фірмова назва /Random,445/.

ДАНСИНГ – dancing < англ. dancing hall “танцювальний зал”.

ДАУНІНГ-СТРІТ “англійський уряд” – Downing Street < aнгл. Downing street “вулиця в Лондоні, де знаходиться резиденція прем’єра”. Назва вулиці походить від прізвища англійського державного діяча Д.Даунінга.

ДЕДВЕЙТ “повна вантажопідйомність судна” – dead-weight < англ. dead-weight “тягар”.

ДЕЙДВУД “підводна частина корми” – dead-wood < англ. dead-wood “сухостійка деревина”.

ДЕК “палуба на пасажирському судні” – deck < с.голл. dec “дах, накриття”.

ДЕМЕРЕДЖ “штраф за простій судна” – demurrage < англ. demurrage “простій”.

ДЕМПІНГ “продаж товарів за низькими цінами з метою завоювання ринку” – амер. dumping [1886] < амер. dumping “вивалювання, розвантаження навалом” /Craigie II,845/.

ДЕНДІ “чепурун, джиґун” – dandy < англ. dandyprat “малозначна чи надто молода людина” /Webster,667/ від dandyprat “дpiбнa срібна монета часів Генріха VІІ”, назва монети низької вартості була перенесена на людей, що не мали ваги в суспільстві /Е.В. VІІ,803/.

ДЕРБІ “вид кінних перегонів” – Derby < англ. Derby, ім’я лорда, який заснував цей вид спортивних змагань.

ДЕРИК “вид вантажопідйомного крана”– derric < англ. derric “шибениця” від імені лондонського ката ХVІІ ст. /COD,323/.

ДЕСКРИПТИВНИЙ “що описує синхронний стан мови” – амер. descriptive < лат. desсriptivus “описовий”. Прототип утворений в 20-х роках XX ст., коли в США виникла дескриптивна лінгвістика /ЭСРЯ І 5,83-84/.

ДЕТЕКТИВ “художній твір чи фільм, зміст якого присвячений розкриттю злочину” – detective < англ. detective novel “детективний роман”.

ДЕТЕКТОР “радіопристрій, що виділяє низькочастотний сигнал з високочастотних коливань” – амер. detector [1906] < лат. detector “відкривач”. Винахідник детектора – американець Дамвуді /Carter,50/.

ДЕТЕКТОФОН “апарат для підслуховування телефонних розмов /СІС2,247/ – detectophone < англ. detect “виявляти” і гр. phone “звук”.

 

ДЕФРОСТЕР “автомобільний пристрій проти обмерзання вітрового скла” – амер. defroster [1927] < англ. defrost “розтоплювати”. На американське походження слова вказує SOED /І,761/.

ДЖАЗ – амер. jazz [l909] < негритянське jazz “прискорювати”, стосовно синкопованої музики американських негрів /Webster,1331/.

ДЖАЗ-БАНД “джазовий ансамбль” – амер. jazz-band [1916] < амер. jazz “джаз” і aнгл. band “opкecтp”/SOED II,408/.

ДЖЕБ “легкий прямий удар в боксі” – jab < англ. jab “стусан”.

ДЖЕМ – jam < англ. jam “стискати”.

ДЖЕМПЕР – jumper < англ. jumper “матроська блуза”.

 

ДЖЕНТЛЬМЕН “добре вихована людина” – gentleman < англ. gentleman “дворянин”, калька з < фp. gentilhomme “людина благород-ного походження”.

 

ДЖЕНТРІ “маломаєтне дворянство в Англії” – gentry < англ. gentrice “шляхетне походження“.

 

ДЖЕРИМЕНДЕРИНГ “передвиборні махінації шляхом утворення округів з неоднаковим числом виборців” – амер. gerrymandering [1813] < амер. Gerry, прізвище губернатора штату Массачусетс і англ. salamander “саламандра”. Слово утворене в 1812 році після появи карикатури, на якій виборчий округ Есекс був зображений у вигляді саламандри /Craigie ІІІ,1115/.

 

ДЖЕРСІ “вовняна тканина” – jеrsey < англ. jersey wool “джерсійська шерсть”, від Jersey, назви англійського острова в протоці Ламанш.

 

ДЖИГА “англійський танець” – jig < ст.фр. giguer “скакати на одній нозі”.

 

ДЖИГЕР “пристрій для фарбування тканин” – jigger < англ. jig “швидко рухатись вперед і назад”.

 

ДЖИМКРОУЇЗМ “расистські заходи у США” – амер. jimcrowism /Random,765/ < амер. Jim Crow “зневажлива назва негрів”.

 

ДЖИН1 “машина для очищення бавовни” – gin < ст.фр. engin “машина”.

 

ДЖИН2 “ялівцівка” – gin < англ. geneva “тс”, з голл. genever “ялівець”. Форма geneva в англ. мові виникла внаслідок асоціації з географічною назвою Geneva.

 

ДЖИНГО “прізвисько англійських шовіністів” – jingo < англ. by jingo “клянусь богом”.

 

ДЖИНСИ /СУМ XI,678/ – амер. jeans [1849] < сангл. jеаn “бавовняна тканина”, з jean fustion “генуезька бумазея” /Craigie III,1337/.

 

ДЖИП “легкий автомобіль підвищеної прохідності” – амер. jeep [1941] < амер. Jeep “незграбний звірок, герой популярної комерційної стрічки” /SOED II,410/.

 

ДЖОКЕР /РУС І,289/ “додаткова карта в колоді” – амер. joker [1885] < англ. joker “жартівник” /Craigie III,1349/.

 

ДЖОЛТ “прямий короткий удар в боксі” – jolt < англ. jolt “поштовх”.

 

ДЖОНАТАН /СУМ XI,678/ “сорт десертних яблук” – амер. Jonathan [1842] < амер. Jonathan “американець”, від біблейського імені Jonathan , особливо поширеного серед жителів Нової Англії. Сорт виведений в США Філіном Ріком /Craigie III,1350; WTD,1220/.

ДЖОН-БУЛЬ “жартівлива назва типового англійця” – John Bull < англ. John Bull, буквально “джон-бик”, ім’я простуватого фермера з памфлету Дж.Арбетнота.

ДИВІДЕНД “частина річного прибутку, що розподіляється між акціонерами” – dividend < англ. dividend “ділене”. Лексико-семантичний варіант слова з фінансовим значенням виник в англійській мові /ЭСРЯ І 5,114/.

ДИГГЕРИ “учасники аграрного руху ХVІІ століття в Англії – diggers < англ. digger “копач” (диггери обробляли пустища).

ДИЗАЙН “художнє конструювання промислових виробів” – design < англ. design “задум, проект, малюнок”.

ДИЗАЙНЕР “художник-конструктор” – designer < англ. design “дизайн”.

ДИКСИКРАТ /СІС2,254/ “демократ з американського Півдня” – амер. Dixiecrat < амер. Dixie, розмовна назва південних штатів США і англ. (demo)crat “демократ”.

ДИКСИЛЕНД “вид джазової музики” – амер. Dixie land < амер. Dixie Land “країна Діксі”, розмовна назва південних штатів США.

ДИЛЕНИ /СІС2,275/ “обрізки дощок” – deal-ends < англ. deal “дошка” і англ. end “кінець”

ДИЛЬСИ “експортні дошки певних розмірів” – deals < англ. deal “деревина м’яких порід”.

ДИНАМО /СУМ ІІ,280/ “генератор постійного струму” – dynamo [l892] < англ. dynamo-electric machine, з нім. dynamo-eleсtriche machine (термін Вернера Сіменса). Згортання словосполучення відбулось саме в англійській мові /OED VІІІ,737/. Німецькі лексикографи вважають слово англіцизмом /Duden 7,125/. Невірно, як запозичення з німецької мови, трактується в ЭСРЯ /І,5,122/.

 

ДИНГІ “маленька шлюпка” – dinghy < гінд. dingi “індійський весельний човен”.

 

ДИНОЗАВР “велетенські плазуни мезозойської ери” – dinosaur < rp. dinos “жахливий” і rp. saurоs “ящірка”. Автор слова – англійський палеонтолог Річард Оуен /OED ІІІ,337/.

 

ДИПТАНК “цистерна для водяного баласту” – deep-tank /РАПС,164/ < англ. deep “глибокий” і англ. tank “цистерна”.

 

ДИРЕКТ “прямий удар в боксі” – direct < англ. direct “прямий”.

 

ДИСЕНТЕР “сектант, розкольник” – dissenter < англ. dissent “розходитись в поглядах, висловлювати незгоду”.

 

ДИСКОНТ “купівля векселя до закінчення строку” – discount < англ. discount “знижка”.

 

ДИСПАЧ “винагорода за дострокове навантаження судна” – dispatch /АРМС,204/ < англ. dispatch “швидкість”.

 

ДИСПЕТЧЕР – dispatcher < англ. dispatch “відправляти”.

 

ДИСПЛЕЙ “пристрій для виведення інформації з обчислю-вальної системи на екран” – display < англ. display “показувати”.

 

ДИСТРИБУЦІЯ “сума оточень мовної одиниці в тексті” – амер. distribution < англ. distribution “розподіл”. Прототип запозичення відноситься до термінології американської структурної лінгвістики /БСЭ 8,317/.

 

ДИСТРИКТ “округ в США” – амер. district [1793] < фр. district “район, дільниця”.

 

ДІЕЛЕКТРИК “речовина, що не проводить електрику” – dielectric < гp. dia “через” і англ. electric “електричний”.

 

ДІОРАМА “вид живопису на просвічувальному матеріалі” – diorama [1824] < гp. dia “через” і гр. horama “вид”. Винахідник і автор терміну – лондонець Джон Ероу Сміт /Carter,51/.

 

ДОК – dock < голл. docke “природна берегова заглибина, невелика бухта”.

 

ДОКЕР – docker < англ. dock “док”.

 

ДОЛАР – амер. dollar < амер. dollar, американська назва іспанської монети tа1еrо, що була в обігу в Північній Америці в ХVIІ столітті /Craigie II,793; EUS,2874/.

 

ДОМІНІОН – dominion < лат. dominius “володіння”.

 

ДОПІНГ – doping < англ. dоре “одурманювати, давати наркотики”.

 

ДРАГА “плавуча землечерпалка” – drag < англ. drag “волочити”.

 

ДРАГЛАЙН “екскаватор з підвішеним на канатах ковшем” – dragline < aнгл. drag “драга” і англ. line “тяга”.

 

ДРАЙВ “тенісний удар, що надає м’ячу обертання в напрямі польоту” – drive < англ. drive “заганяти, забивати (в щось)”.

 

ДРЕДНОУТ “великий броненосець” – dreadnought < англ. Dreadnought “Безстрашний”, назва першого корабля такого типу, побудованого в Портсмуті в 1906 році.

 

ДРЕНА “підземний водостік” – drain < англ. drain “осушувати”.

 

ДРЕНАЖ – drainage < англ. drain “осушувати”. Перший дренаж сучасного типу був споруджений в Великобританії.

 

ДРЕНЧЕР “розбризкувач на протипожежній трубі” – drencher < англ. drench “змочувати”.

 

ДРИБЛІНГ “ведення м’яча” – dribbling < англ. dribble “обводити м’ячем”.

 

ДРИФТЕР “рибальське судно, що дрейфує під час лову” – drifter < англ. drift “дрейфувати”.

 

ДРУМЛІН “витягнуті горби, утворені моренними відкладами” – drumlin < ірл. drum “кряж”.

 

ДУМПЕР “самоскидна машина для перевезення сипких матеріалів” – амер. dumper [1881] < амер. dump “вивалювати” /Craigie ІІ,344/.

 

ДУМПКАР “вагон-самоскид” – амер. dump-car < амер. dump “вивалювати” і амер. car “вагон”.

 

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016