Е

ЕБОНІТ “електротехнічний матеріал з гумової суміші” – ebonite < англ. ebony “чорне дерево”.

EВОЛЮЦІОНІЗМ “вчення, за яким все існуюче перебуває в процесі постійного розвитку” – evolutionism < англ. evolution “роз-виток”. Термін ввів англійський біолог Т.Г.Гекслі в 1869 році /OED III,355/.

ЕВФУЇЗМ “пишномовність” – euphuism < aнгл. Euphues, ім’я героя роману англійського письменника. Дж.Лілі, з гр. euphyes “витончений.”

ЕЙНШТЕЙНІЙ “радіоактивний хімічний елемент” – амер. einsteinium < нім. Einstein, прізвище відомого фізика. Eлемент відкритий групою американських вчених в результаті аналізу грунту на місці термоядерного вибуху /Трифонов,202-203/.

ЕKOНОMAЙЗEP “пристрій для підігрівання води в котельних установках – есоnоmіzеr < англ. есоnоmіzезаощаджувати”.

ЕКСГАУСТЕР “відсмоктуючий вентилятор” – exhauster < aнгл. exhaust “висмоктувати”.

ЕКСКАВАТОР – амер. excavator [1843] < англ. excavate “вико-пувати”. Перші патенти на машину були видані в США в 1848 році /Craigie II,995/.

ЕКСПАНДЕР “розширювач” – expander < англ. ехраnd “розширювати”.

EКСПОРТ export < англ. export “вивозити”, з лат. exportare “тс“.

ЕКСПРЕС – express < англ. express train “швидкий поїзд”.

ЕКСЦЕНТРИК “диск, вісь обертання якого не збігається з його центром” – eccentric < лат. еxcentricus “віддалений від середини”. Винахід запатентований у Великобританії Вільямом Мердоком в 1810 році /Carter,55/.

ЕКШН ПЕЙНТІНГ /СІС2,296/ “школа абстрактного живопису” – амер. action painting [1968] < англ. action “дія” і англ. painting “живопис”. Техніка школи передбачає розбризкування, наляпування та інші подібні прийоми. Вперше слово зафіксоване в американському журналі (DNE, 31).

ЕЛЕВАТОР – амер. elevator < амер. elevator [1787] “машина для підйому зерна на верхній поверх” /Craigie II,875/. Перший елеватор був побудований в місті Дулут (США) в 1845 році /БСЭ 30,30/.

ЕЛЕВОН “рухома поверхня задньої частини крила літака” – elevоn /Longman,311/ < англ. еlеv(аtоr) “руль висоти” і англ. (airler)on “елерон”.

ЕЛEТРОКАР – electrocar < англ. electro- “електро”- і англ. car “візок”.

ЕЛЕКТРОМОТОР – амер. electric motor < англ. electric “електричний” і англ. motor “двигун”. Перший електромотор побудував Джозеф Генрі (СШA) в 1829 році /Carter,120/.

ЕЛЕКТРОН – electron < rp. electron “бурштин”. Назву запропонував англійський фізик Дж.Стоні в 1891 році /БСЭ 30,73/.

ЕЛЬ “сорт міцного пива” – ale < дангл. alu “тс”.

ЕЛЬФ ” дух природи в давньогерманській міфології” – Еlf < дангл. ælf “тс”. У вітчизняній лексикографії слово вважається запозиченням з німецької мови. У німецьку ж мову слово прийшло з англійської в результаті перекладів творів Мільтона і Шекспіра /Фасмер ІV,513/.

ЕМЕРДЖЕНТНА ЕВОЛЮЦІЯ “сучасна ідеалістична концепція розвитку” – emergent evolution < англ. emergent “раптово виникаючий” і англ. evolution “еволюція”.

ЕМІТТЕР “випромінювач” – emitter < англ. еmіt “випроміню-вати”

ЕНДСИ “обрізки дощок” – ends < англ. еnd “кінець”.

ЕРДЕЛЬТЕР’ЄР “порода собак” – Airedale terrier < англ. Airedale, назва долини річки Ер в Йоркширі, де була виведена порода /БСЭ 30/ i англ. terrier “тер’єр”.

ЕРЕКТОР “пристрій для встановлення тюбінгів” – erector /Webster,867/ < англ. еrесt “монтувати”.

ЕРЛ “граф” – earl < дангл. earl “воїн”.

ЕРЛІФТ “пристрій для підйому рідини стисненим повітрям” – air lift < англ. air “повітря” і англ. lift “піднімати”.

ЕСКАЛАТОР “рухомі сходи” – амер. escalator [1904] < фp. escalader “підніматися”. На американське походження слова вказує OED /ISB,342/.

ЕСКАЛАЦІЯ “розширення театру воєнних дій” – амер. еsсаlаtіоn [l959] < амер. escalate “загострювати (конфлікт)“. Термін потрапив в європейські мови безпосередньо з американської преси під час американо-в’єтнамської війни /SOED I,972/.

ЕСКАПІЗМ /СІС2,318/ “прагнення втекти від реальної дійсності” – escapism < англ. escape “уникати”.

ЕСКВАЙР “нижчий дворянський титул” – esquire < ст.фр. esquier “щитоносець”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016