Г

ГАЗГОЛЬДЕР “металеве газосховище” – gas-holder < англ. gas “газ” і англ. holder “тримач”.

ГАЗОЙЛЬ “фракція нафти” – gas oil < англ. gas “світильний газ” і англ. oil “нафта”.

ГАЙДРОП “канат для полегшення посадки аеростата” – guide rope < англ. guide “спрямовуючий” і англ. rоре “канат”.

ГАЛОН “міра об’єму для рідин”(в США – 3,785 літра) – gаllоn < ст.фр. galon “чаша”.

ГАНГСТЕР – амер. gangster [1896] < англ. gang “банда” /Craigie II,1096/.

ГАНДИКАП “фора в спортивних змаганнях для врівноваження шансів учасників” – handicap < англ. hand in cap “рука в шапці”, стара форма товарного обміну. Двоє учасників запрошували суддею третього. Всі троє клали в шапку певну суму “штрафних” грошей. Суддя призначав додаткову суму, яку доплачував власник речі меньшої вартості. Коли власники виймали з шапки гроші – обмін відбувався і “штрафні” йшли судді. Коли руки були порожні, обмін не відбувався, “штрафні” йшли судді. Якщо хтось один виймав гроші –”штрафні” йшли йому, обмін не відбувався /MW,102/.

ГАРДЕНІТ “різновид гартованої сталі” – hardenite /APПС,255/ < англ. harden “гартувати”.

ГЕЛІЙ – helium < гp. hēlios “сонце”. Назву запропонував англійський хімік Е.Франкленд. Вперше публічно слово helium вжив на зборах Британської асоціації її президент Б.Томсон (лорд Кельвін) 3 серпня 1371 року /Трифонов,118/.

ГЕЛЬМПОРТ “стерновий отвір в кормі” – helm-port /Рейфь,122/ < англ. helm “стерно” і англ. port “отвір”.

ГЕМЛОК “хвойне північно-американське дерево” – амер. hemlock [1728] < англ. hemlock “болиголов крапчастий” – гілки гемлока подібні до цієї рослини /Chambers’s 491; Craigie II,1238/.

ГЕМПШИР “порода овець” – Hempshire /ВЛС,199/ < англ. Hempshire, назва графства в Англії, де була виведена порода.

ГЕНЕТИКА “наука про спадковість” – genetics < rp. genētiсos “той, що породжує”. Термін введений англійським біологом Г.Бетсоном в 1906р. /ЕСУМ І,495/.

ГЕРЛСКАУТ “член скаутської організації дівчат” – амер. Girl-Scout < англ. girl “дівчина” і англ. scout “розвідник”. В Англії подібне поняття передається словом Girl-Guide “дівчина-провідник” /БАРС І,679/.

ГЕТЕР “газопоглинач в електронних лампах” – амер. getter [1922] < англ. get “ловити” /SOED I,1225/.

ГІГ “легкий однокінний екіпаж” – gig < англ. gig “дзиґа, яку підстьoбують батіжком” /COD,506/.

ГIКОРІ “карія, дерево родини горіхових” – амер. hickory [1553] < алгонк. poucohiccora “харчовий продукт з плодів карії /Longman, 465; Craigie II,1242/.

ГІНЕЯ “англійська золота монета” – Guinea < англ. Guinea, назва частини західноафриканоького узбережжя. Перший випуск монети призначався для африканської торгівлі /COD,533/.

ГІПНОТИЗМ “вчення про явище гіпнозу” – hypnotism < фр. hipnotique “гіпнотичний”. Термін англійського лікаря Дж.Брейда /ShOD I,1008/.

ГІРАТОР “фазообертаючий пристрій” – gyrator /РАПС,129/ < англ. gyrate “обертатися”.

ГІТ ” заїзд в кінному спорті” – heat < англ. heat “щось зроблене за один раз, одним заходом”.

ГЛЕЗЕР “прес в паперовому виробництві” – g1аzег < англ. glaze “глазурувати, глянсувати”.

ГОЛ – goal < англ. goal “спортивні ворота”.

ГОЛКІПЕР – goal-keeper < англ. gоа1 “ворота” і англ. keeper “охоронець”.

ГОЛЬФ “спортивна гра з м’ячем і ключками” – golf < с.гол. colf

“ключка” /Longman,43/.

ГОМРУЛЬ “програма автономії Ірландії” – Home Rule < англ. home rule “самоврядування”.

ГОМСТЕД “земельна ділянка, яка надавалась поселенцям в США” – homestead. [1862] < англ. homestead “садиба” /Craigie II, 1265/.

ГОПКАЛІТ “каталізатор, що стимулює окислення чадного газу” – амер. hopcalit /Webster,1139/ < фірмова назва, від назв американських університетів John Hopkins University і University of California.

ГOPИЛA – амер. gorilla [1847] < лат. Troglodytes gorilla, наукова назва американського місіонера Т.Севіджа, в якій використане гр. Gorrilai “міфічне плем’я волосатих жінок”, назва якого зустрічається в грецькому перекладі праці Карфагенського навігатора Гайно про подорож до Африки /OED IV,306/.

ГОРМОН – hormone < гр. hormōn “той, що приводить в рух”. Термін i поняття введені англійським фізіологом E.Г.Старлінгом в 1905 році /СЭС,1277/.

ГРЕЙДЕР – aмep. grader [1969] < англ. grade “нівелювати (дорогу)” /Craigie ІІ,1138/.

ГРЕЙНДЖЕР “учасник фермерського руху в США в 60-і роки ХІХ століття” – амер. granger < англ. grange “фермерма”.

ГРЕЙПФРУТ – амер. grape-fruit [1859] < англ. grape “виноград” і англ. fruit “фрукт”.

ГРИДЛІК “деталь електронної лампи” – амер. gridleak [1966] < англ. grid “сітка” i aнгл. leak “витік”. Вперше слово з’явилось в американському технічному журналі /SOED I,1297/.

ГРІЗЛІ “підвид бурого ведмедя” – амер. grizzly [1856] < амер. grizzly bear [1791], від grizzly “сірий” /Craigir II,1183/.

ГРІНБЕКЕР “учасник фермерського руху в США в 70 роки ХІХ століття” – амер. greenbacker [1876] < aмep. greenbaek “банкнота”. Учасники руху вимагали, щоб банкноти були єдиною валютою в США /Сraigie II,1178/.

ГРОГ “ром з гарячою водою і цукром” – grog < Grogram, прізвисько британського адмірала Вернона, який наказав розводити ром водою /COD,533/.

ГРУБЕР /СУМ ІІ,178/ “культиватор” – grubber < англ. grub “викопувати”.

ГРУМ “прислужник, що супроводжує хазяїна” – groom < ст.фр. gromet “хлопець, слуга”.

ГУНТЕР “верховий кінь” – hunter < англ. hunt “переслідувати”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016