Л

ЛАЗЕР “оптичний квантовий генератор” – амер. laser [1960] < англ. L(ight) A(mplification) by S(timulated) E(mission) of R(adiation) “посилення світла за допомогою стимульованого випромінювання” /SOED II,591/. Першим був рубіновий лазер, створений Т.Мейманом (США) в 1960 році /ФЗС,337/.

 

ЛАЙНЕР “великий пасажирський швидкохідний корабель з регулярним маршрутом” – Іiner < англ. 1іne < “лінія (сполучення)”.

 

ЛАЙНСМЕН “боковий суддя в спортивних іграх” – 1іnesman < англ. 1іne “лінія” і англ. man “чоловік”.

 

ЛАПІНГУВАННЯ /СІС2,481/ “машинна доводка робочих поверхонь” – lapping < англ. lapping ргосеss “процес лапінгування” , від англ. lap “шліфувати”.

 

ЛАСТИК “бавовняна тканина атласного переплетення” – lasting < англ. lasting cloth “міцна тканина”.

 

ЛАУН-ТЕНІС “назва тенісу в міжнародній спортивній термінології” – lawn-tennis < англ. lawn “лужок, газон” і англ. tennis “теніс“.

 

ЛЕВЕЛЕР “член радикальної партії в період англійської буржуазної революції” – Leveller < англ. 1еvеllег “зрівнювач”. Назву дали політичні противники левелерів.

 

ЛЕГГОРН /СУМ ІV,460/ “порода курей”амер. Leghorn [1869] < англ. Leghorn “Ліворно” , з iт. Legorno ,тогочасна назва італійського порту, звідки вивозились місцеві кури. Порода виведена в США схрещуванням італійських білих курей з місцевими породами /Craigie III,1412; БСЭ 14,247/.

 

ЛЕДІ “заміжня жінка в аристократичних колах Англії” – lady < дангл. hlæf-dīge “та, що замішує хліб”.

 

ЛЕЙБОРИСТ “член англійської лейбористської (робітничої) партії” – labourist < англ. labour “праця”.

 

ЛЕЙШМАНІЯ “мікроорганізм, внутрішньоклітинний паразит людини” – Leishmania < англ. Leishman, прізвище англійського лікаря, відкривача мікроорганізму. Назва запропонована англійським паразитологом Р.Россом в 1903 році /БМЭ 12,462/.

 

ЛЕНД-ЛІЗ “система передачі Сполученими Штатами бойової техніки, стратегічної сировини, продовольства та ін. в позику або аренду країнам антигітлерівської коаліції під час другої світової війни” – aмep. lend-lease [194l] < англ. lend “позичати” і англ. lease “здавати в аренду” /SOED ІІ,639/. Закон про ленд-ліз був прийнятий конгресом США 11 березня 1941 року /БСЭ 14,292/.

 

ЛЕНДЛОРД “великий землевласник в Англії” – landlord < англ. land “земля” і англ. lord “хазяїн”.

 

ЛЕНЧ “другий сніданок в англомовних країнах” – lunch < англ. luncheon “тс”, видозміна англ. nuncheon (сангл. noneschench) “полу-денок” від сангл. none “полудень” і сангл. schench “напій”. Англійсь-кий полуденок складався з хліба, сиру і пива /WTD 1346,1551/.

 

ЛІГА “англійська міра довжини, дорівнює трьом милям” – league < лат. leuga “гальська миля” (біля 2,25 км). Того ж походження фр. lіеuе “льє” /ЛАРС,587/.

 

ЛІДЕР – leader < англ. lead “вести, керувати”.

 

ЛІЗГОЛЬДЕР “орендар землі в Англії ХІІІ-ХІХ століть – leaseholder < англ. lease “оренда” і англ. holder “власник“.

 

ЛІЗОЛ “дезинфекційний розчин крезолу в милі” – амер. Lysol < американська фірмова назва початку ХХ століття, (див. Mencken), з гр. lysis “розчинення”.

 

ЛІМБЕРС “водостічний канал в днищі дерев’яних кораблів” –Ііmbers < фр. 1umère “отвір” /WTD,1311/.

 

ЛІЛІПУТ /СУМ ІV,515/ – Lilliputian < англ. Lilliput “назва вигаданої країни в романі Дж.Свіфта “Мандри Гулівера” /COD,690/.

 

ЛІНОЛЕУМ – linoleum < лат. linum “полотно” і англ. oleum “олія”. Автором слова є англієць Дж.Уолтон /КЭС,241/.

 

ЛІНОТИП “набірно-друкарська машина, що відливає суцільні рядки тексту” – амер. Linotype [1888] < фірмова назва, від англ. lіne “рядок” і англ. type “відбиток”. Машину винайшов вашінгтонський годинникар Отмар Мергентелер в 1884 році. Перший лінотип був встановлений в Нью-Йорку /Carter,101; СЭС,800/.

 

ЛІНЧУВАТИ /СУМ ІV,519/ ” вчиняти самосуд” – амер. Lynch [1836] < амер.Lуnch, прізвище. Більшість дослідників вважають, що слово походить від прізвища судді з штату Віргінія Чарльза Лінча. Американський дослідник Альберт Метьюз стверджує, що Чарльз Лінч не проводив непередбачених законом розправ і пов’язує походження слова з прізвищем Лінча Гріка (Lуnch Greek), ватажка банди “регулятори” в Південній Kароліні (1768), який скоїв багато актів насильства /OED VІ,1526/.

 

ЛІФТ – lift < англ. lіft “підіймати”.

 

ЛОБІ “група, що чинить прямий тиск (аж до підкупу і шантажу) на чиновників законодавчих органів в США з метою прийняття чи відхилення законів в інтересах певних монополій” – амер. lobby [1808] < англ. lobby “кулуари” /Craigie III,1436/.

 

ЛОБІЗМ “система впливу агентів монополій на членів законодавчих органів США” – амер. lobbism /Random,840/ < амер. lobby “лобі“.

 

ЛОБІСТ “агент, що входить в лобі” – амеp. lobbist [1863] < амер. lоbbу “лобі” /Craigie III,1437/.

 

ЛОВЕЛАС “спокусник, гульвіса” – Lovelace < англ. Lovelace, імя персонажу романа англійського письменника С.Річардсона “Клариса Гарло“, від англ. love “кохання” і англ.lacе “мереживо”.

 

ЛОВЕРДЕК “нижня палуба” – lower deck < англ. lower “ниж-ній” і aнгл. deck “палуба”.

 

ЛОКАУТ “закриття підприємств і масове звільнення робітників” – lock-out < англ. lock-out “замикати двері перед кимось”.

 

ЛОКОМОТИВ “самохідна тягова машина, що рухається на рейках” – locomotive < англ. lосоmtіvе engine “самохідний двигун“. Подаючи слово як галіцизм, укладачі СIC (a також СИС) порушують принцип хронологічної відповідності: перша фіксація слова у французькій мові датується 1834 роком /Robert 4,283/, а в англійській – 1829 роком /OED V,389/. Англійське етимологічне джерело підтверджують результати енциклопедичного дослідження: перші локомотиви були побудовані на початку XIX століття у Великобританії /БСЭ 14,619/.

 

ЛОДАРД “учасник антикатолицького руху перед Реформацією” – lоllаrd < с. голл. lollaerd”той, що мимрить псалми.

 

ЛОРД “спадковий дворянський титул в Англії” – lord < дангл. hlāford “oõоpoнець хліба”.

 

ЛОРД-КАНЦЛЕР “голова палати лордів” – Lord Chancellor < англ. lord”лорд” і англ. chancellor “канцлер”.

 

ЛОРД-МЕР “міський голова в Лондоні і великих англійських містах – Lord Мауог < англ. lогd “лорд” і англ. mayor “мер”.

 

ЛОУРЕНСІЙ “радіоактивний трансурановий елемент” – амер. lawrencіum < англ. Lawrence, прізвище американського фізика, винахідника циклотрона. Елемент синтезувала група американських вчених під керівництвом А.Гіорсо в 1961 році /БСЭ 15,36/.

 

ЛУДДИТ “учасник стихійного руху робітників проти запровадження машин” – Luddite < англ. Ludd, прізвище підмайстра, який перший зруйнував свій верстат.

 

ЛУДЛОВ “набірна рядковідливна машина” – амер. Ludlow /АРПгС,222/ < амер. Ludlow “прізвище американського конструктора”.

 

ЛЮЇЗИТ “отруйна органічна сполука миш’яку” – амер. lewisite < амер. Lewis “прізвище винахідника, американського хіміка А.Люіса. Як отруйна речовина люїзит був запропонований в кінці першої світової війни /СЭС,743/.

 

ЛЯРД “смалець” – lard < ст.фр. lard “сало” /COD,667/.

 

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016