О

ОВЕРАРМ “спосіб плавання” – overrm < англ. over “зверху” і англ. arm “рука”.

ОВЕРШОТ “інструмент для захвату бурильних труб в свердловині” – overshot /АРПС,381/ < англ. ovег “зверху” і англ. shot “кидок”.

ОЛЬДЕРМЕН “старший радник муніципалітету” – alderman < дангл. aldor “глава роду” і англ. man “чоловік”.

ОПАРТ “напрям в модернізмі, що використовує оптичні, лінійні і кольoрові ефекти в живописi та в декоративних цілях” – амер. ор art [l964] < амер. optical art “оптичне мистецтво”. Вперше назва зявилась в жовтневому [1964] номері американського тижневика Тайм” /Nierop,205; SOED III,77/.

ОПЕРАНД /CIC2,601/ “об’єкт операції в вичислювальній техніці” – орerand < лат. оperandum, герундив (дієприкметник пасивного стану) від operari “виконувати, здійснювати”.

ОРЛОН “вид тканини з синтетичного волокна” – амер. Оr1on [1948] < американська фірмова назва, утворена на зразок nylon /Carter,127/.

ОСМІЙ “хімічний елемент з групи платинових металів” – osmium < гр. osme “запах” (оксид осмію має різкий специфічний запах). Елемент відкрив і назвав англійський хімік С.Теннант /OED VІІ 1,220; СЭС,1329/.

ОТЕРТРАЛ “рибальська сіть у формі невода, яку буксують за судном на довгому тросі” – otter tгаw1 < англ. otter рейка-поплавок з великим числом гачків з принадою” і англ. traw1 “трал”.

ОФІС “контора, бюро, відомство” – office < лат. officium “послуга, служба, службові обов’язки”.

OФСАЙД “вигідна позиція зайнята гравцем з порушенням правил”. Інша назва – “поза грою” – off side < англ. off side “проти-лежний бік”.

ОФСЕТ “різновид плоского друку” – амep. offset [1906] < англ. offset “зміщення” (в офсетному друці фарба з друкарської форми передається на проміжну гумову поверхню, а з неї на папір). Спосіб запропонований в США в 1905 році /SOED III,32; БСЭ 19,29/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016