П

ПАБЛІСИТІ “прагнення до популярності, самореклама” – publicity < англ. publicity “гласність”.

ПАК “багаторічна дрейфуюча крига” – раck < англ. раck-іcе” паковий лід”, від англ. раck “купа”.

ПАКЕР /СІС2,613/” пристрій для роз’єднання пластів у свердловині” – амер. packer [1895] < англ. pack “ущільнювати”. На американське походження слова вказують укладачі SOED /III,204/.

ПАЛАДІЙ “хімічний елемент з групи платинових металів” – palladium < англ. Рallas, назва астероїда, відкритого німецьким астрономом Г.В.Ольбортом за рік до відкриття даного металу. Елемент відкрив і назвав в 1803 році англійський хімік В.Воллас /ОЕD VІІ,397/.

ПАМФЛЕТ “гострооюжетний сатиричний твір” – pamphlet < сангл. Pamflet “брошура, від назви поширеної в 12 столітті латинської еротичної поеми Рamphilus.

ПАНК /СІС2,619/ “різновид xiппі” – punk < амер. punk “покидьок”. Рух панків виник в 70-х роках ХX століття у Великобританії /Longman,791/.

ПАНОРАМА “картина великих розмірів з об’ємним переднім планом” – panorama < гр. рan “все і гр. horama “вид, огляд. Неологізм шотландського художника Р.Баркера, автора першої панорами, виставленої в 1789 році в Едінбурзі /Аристова,110/.

ПАНЧ /СІС2,620/ “персонаж англійського лялькового театру” – punch < іт. puncinello “товстун низького зросту в італійських лялькових виставах”.

ПАНЧИНГБOЛ “підвісний грушовидний тренувальний м’яч в боксі” – punching-ball < англ. рunch “бити кулакoм” i англ. ball “м’яч”.

ПАРАВАН “підводний пристрій для захисту корабля від якірних контактних мін” – paravane <гр. para “біля” i англ. vane “лопать, крило” (апарат має форму торпеди з відвідним крилом).

ПАРЛАМЕНТ – parliament < ст.фр. parlement “обговорення”. Фасмер пропонує італійське джерело даного запозичення, укладачі СІС – англійське і французьке, укладачі СИС – німецьке, англійськє і французьке. Вирішальним для ідентифікації мови-джерела лексеми виявилось застосування енциклопедичного прийому: вперше парламент був утворений в Англії в ХІІІ столітті як орган станового представництва/СЭС,981/. Англійські етимологи вважають слово автохтонним / COD,866; Longman,704/.

ПАРТНЕР – partner < англ. cорагtner “спільник в прибутках”. Твердження укладачів СІС про французьке походження слова суперечить даним французьких лексикографічних джерел, які подають фр. partenaire як запозичення з англійської мови /Littre II,1, 979: DA,180/.

ПАС ” передача м’яча партнеру” – рass < англ. pass “передава-ти”.

ПАТЕНТУВАННЯ /СІС2,631/ “термічна обробка (гартування) сталі” – patent /WTD,1654/ < можливо, від англ. раtent invention “запатентований винахід”.

ПЕДИМЕНТ “передгірна скеляста рівнина” – pediment [1812] < англ. рediment “підніжжя”, від лат. рes (реdіs) “нога”. Автор терміну – американець Даттон /SOED ІІІ,339/.

ПЕДИПЛЕН “тип рельєфу, утворений злиттям педиментів” – амер. pediplain. < амер. pedi (ment) “педимент” і англ. plain “рівнина”.

ПЕНАЛЬТІ – “одинадцятиметровий удар” – penalty /APC,547/ < англ. penalty kick “штрафний удар”.

ПЕНЕПЛЕН “полога хвиляста рівнина” – амер. реneplain [1894] < лат. paene “майже і англ. plain “рівнина”. Термін запропоно-ваний американським геологом В.М.Девісом /Craigiе III,1708/.

ПЕНІЦІЛІН – penicillin < лат. рenicillium “наукова назва плісенного грибка”. Термін утворив англійський бактеріолог А. Флемінг /Klein,546/.

ПЕННІ/ПЕНС “розмінна монета Великобританії, 1/100 фунта стерлінгів” – рenny (мн. pence) < дангл. pening “срібна монета”, з лат. pannus ”кусок сукна” – в старі часи сукно використовувалось як засіб платежу /Duden,505/.

ПЕНТАГОН “військове відомство США” – амер. < the Рentagon [1945] < амер. the Реntagon “пятикутна будівля міністерства оборони США”, з гр. pentagonon “п’ятикутник” /SOED III,362/.

ПЕР “звання представників вищої аристократії Англії (в Франнії ліквідоване в 1789 році)” – peer < сангл. і ст.фр. реr, з лат. par “рівний” /COD,878/.

ПЕРМАЛОЙ “залізонікелевий сплав” – амер. permalloy [1923] < англ. perm (eability) “проникність” і англ. alloy “сплав”. Перші відомості про сплав з’явились в CША після першої світової війни. Сплав почали застосовувати в 20-х роках./ БСЭ 19,423; SOED III,386/.

ПЕРМЕНДЮР /СІС2,642/ “залізокобальтовий сплав” – амер. реrmendure /РАПС,437/ < англ. perm(eability) і англ. endur(able)e “стійкий”. Сплав розроблений в США в кінці 20-х років XX століття /БСЭ 19,425/.

ПЕРМІНВАР /СІС2,643/ “залізонікелекобальтовий сплав” – амер. perminvar [1928] < англ. perm(eability) “проникність” i англ. invar(iable) “незмінний”. Сплав розроблений i запантенований в США /SOED III,388/.

ПЕСТИЦИД “отрутохімікат” – кан. рesticide [1939] < лат. pestis “зараза” i лат. caedere “вбивати”. Вперие слово зявилось в канадському ентомологічному журналі. В британський варіант англійської мови потрапило в 1943 році /SOED III,402/.

ПЕТРОЛЕУМ “назва нафти в англомовних країнах” – petroleum < гр. petra “камінь” і лат. oleum “олія”.

ПІАНОЛА “механічне фортепіано” – амер. pianola [1899] < англ. рiano “фортепiано”. Спочатку слово вживалось як фірмова назва /Craigie III,1725/.

ПІЖАМА – pyjamas < перс. рае jemah “широкі панталони з легкої тканини”, від рae/рay “нога” і jemah “одежа” /COD,897/.

ПІКАП “невеликий вантажопасажирський автомобіль з відкидними сидіннями вздовж бортів” – амер. pick-up [1932] < амер. ріck-uр truck ”тс”, від англ. ріck-up “підбирати” i амер. truck “грузовик” /SOED III,473/.

ПІКУЛІ “дрібні мариновані овочі” – pickles < англ. pickle “розсіл, маринад”.

ПІЛЕРС “стояк під бімсом, що підтримує палубу” – pillar (мн. pillars) < англ. pillar “стовп”.

ПІНГВІН – penguin < англ. penguin “безкрила гагарка, великий морський птах, що гніздиться на прибережних скелях”, від вал. рen “голова” і вал. gwyne “білий” – гагарка має чорну голову з двома білими плямами /Chambers’s,801/.

ПІНГ-ПОНГ “настільний теніс” – ріng-роng < звуконаслідувальне утворення. Гра винайдена в Англії Джеймсом Джіббом /OED VII,2,881/.

ПІНТА “англійська міра ємності (0,568 л)” – pint < фр. pinte “одиниця ємності (до введення метричної системи) близько 0,9 л”.

ПІОНЕР “першовідкривач, зачинатель” – амер. pioneer [1817] < англ. ріоneer “солдат саперного підрозділу, що готує дорогу для проходу основних сил”, з фр. pionniere “піхотинець /Craigie III,1734; COD,94/.

ПІРЕКС /CIC2,649/ “жароcтійке скло” – pyrex < фірмова назва концерну Thomas Tilling /ВЛС,342/, утворена з використанням гр. руr “вогонь”.

ПІРС “портова споруда для причалювання суден” – pier (мн.ріers) < англ. ріег “стовп, причал”.

ПЛАНШИР “брус, що проходить по верхньому краю борту” – plank-sheer < англ. plank “товста доcка” і англ. sheer “кривизна борту”.

ПЛАСТИК амер. plastic [1905] < амер. plastic material “пластмаса”, букв. – “пластичний матеріал”. Вперше термін з’явився в американському науковому журналі /SOED III,556/. Першим пластичним матеріалом є целулоїд, виробництво якого почалось в США в 1872 році /БСЭ 19,641/.

ПЛЕЙБОЙ “багатий молодий гультяй” – playboy < англ. play “гра, забава” і англ. boy “хлопець, юнак”.

ПЛІМУТРОК “порода курей” – амер. Plymouth Rock [1849] < амер. Plymouth Rock “скелястий виступ в Плімутській гавані (Маcсачуcетс, США), місце гаданої висадки англійських колоністів в 1630 році” /Webster,1898/.

ПЛУНЖЕР “тип поршня” – plunger < англ. plunge “пірнати”.

ПЛУТОНІЙ “трансурановий радіоактивний елемент” – амер. plutonium < іт. Pluto “Плутон” (планету відкрив американець, але назвали італійські астрономи, бо першу запропоновану назву вже мав один з астероїдів). Елемент відкрила група американських вчених під керівництвом Г.Сіборга /SOED III,592; Трифонов,198/.

ПОЙНТЕР “порода мисливських собак” – pointer < point “вказувати напрям”.

ПОКЕР /СУМ VІ,20/ “азартна картярська гра” – амер. poker [1836] < можливо, фр. poque “картярська гра, що має спільні елементи з покером” /WTD,1751; Graigie III,1778/.

ПОЛІСМЕН – policemen < англ. police “поліція” і англ. man “чоловік”.

ПОЛЯРОЇД “світлофільтр у вигляді плівки з прозорих криcталів”амер. Polaroid [1936] < фірмова наза, від англ. polarize “поляризувати” і гр. eidos “вид”. Цікаво відзначити, що в британському варіанті англійської мови слово не набуло поширення, для передачі даного поняття з’явились терміни polarizer і роlarizing filter /РАПС,466/.

ПОП-АРТ “неоавангардистський напрям в образотворчому мистецтві” – амер. pop-art < амер. pop(ular) art “популярне мистецтво”. Основоположник поп-арту – американець Р.Раутенберг. Напрям набув поширення в США в другій половині 50-х років ХХ століття /БСЭ 20,35; DA,192/.

ПОРТ “виріз в борту парусного судна для гарматного дула” – port < англ. port-hole “тс” від англ. роrt “вікно, прохід” i англ. hole “отвір”.

ПОРТЕР “сорт міцного пива” – porter < англ. porter’s beer “тc”, буквально “пиво для носильників”.

ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ “найпоширеніший вид цементу” – Рortland cement < англ. Рortland (stone) “портдандcький камінь” і англ. cement “цемент”. Колір портланду-цементу нагадує колір портдандсь-кого каменю, будівельного матеріалу з півострова Портланд в англійському графстві Дорсет /COD,929/.

ПОТЕНЦІАЛ “енергетична характеристика силового поля в даній точці” – potential < лат. potentia “сила”. Автор терміну – англійcький математик Джордж Грін /БСЭ 7,335/.

ПРАГМАТИЗМ “філософське вчення, що трактує істину як практичну корисність для задоволення інтересів індивіда” – амер. pragmatism [1898] < гр. pragma (pragmatos) “справа, дія”. Автором слова є американський філософ Чарльз Сандерс Пірс, основопо-ложник прагматизму /Craigie III,1813/.

ПРАЙМЕРІЗ /СІС2,674/ “попередні вибори в CША” – амер. primaries < амер. primary election [1901] “тс”, від англ. рrimary “початковий, первинний” і англ. election “вибори” /Graigie III,1831/.

ПРЕПРИНТ “відбиток, частина тексту, опублікована до виходу всієї книги чи збірника” – амep. pre-print < англ. pre- “до” і амер. ргіnt “випуск, видання”. На американське походження cлова вкааують укладачі БАРС /II,205/.

ПРЕРАФАЕЛІТИ “течія в англійському живопису ХІХ століття, представники якої намагались відродити мистецтво дорафаелівського чacy” – prе-Raphaelits < англ. рre– “дo” i англ. Raphael, ім’я італійського художника епохи Відродження /СОD,944/.

ПРЕРІЯ “степова рівнина в Північній Америці” – амер. ргаігіе [1806] < фp. prairie “лука, луг” /Сraigie,831/.

ПРЕСВІТЕРІАНСТВО “одна з течій протестантизму” – presbyteriаnism < англ. presbyter “пресвітер, священник” з гр. presbyteros “старець”. Течія заснована в Шотландії Джоном Ноксом. Пресвітеріани відкидають владу церковної ієрархіі і визначать лише владу пресвітера /БСЭ 20,528/.

ПРЕСИНГ “активна опіка суперників в спортивних ігpax” – pressing < англ. press “відтісняти”.

ПРEС-РЕЛІЗ “документ для термінової публікаціі і поширення” – рrees release < англ. press “відбиток” і англ. release “дозвіл на публікацію”.

ПРОДЮСЕР “режисер-постановник кінофільмів” – produser < англ. produce “ставити (кінокартину)”.

ПРОЖЕКТОР – projector < лат. projector “той, що кидає вперед”.

ПРОМЕТІЙ “радіоактивний хімічний елемент” – амер. prometium < гр. Prometheus “Прометей”. Автор назви – Мері Коріелл, дружина американоького хіміка Ч.Коріелла, одного з відкривачів елемента /Трифонов,180/.

ПРОПЕЛЕР – propeller < англ. propel “просувати вперед”.

ПРОПІЛ “одновалентний радикал, залишок пропану” – propyl < англ. prop(ionic acid) “пропілова кислота” /Longman,782/.

ПРОПІЛЕН “газ, продукт крекінгу нафти” – propylen < англ. propyl “пропіл” /OED VII,1485/.

ПРОСПЕРИТІ “підйом капіталістичної економіки” – prosperity < амер. prosperity “період господарського підйому в CШA після першої світової війни”, від англ. prosperity “процвітання” /СИС,405/.

ПРОТОН “позитивно заряджена елементарна частинка” – proton < гр. protos “перший”. Термін ввів на початку 20-х років XX століття англійський фізик Е.Резерфорд /БСЭ 21,138/.

ПРОЦЕСОР “центральна частина цифрової обчислювальної машини ” – processor < англ. ргocess “процес, рух, хід”.

ПУДИНГ “запіканка з рису, круп чи макаронів з різними приправами, національна англійська страва” – pudding < сангл. poding “кров’яна ковбаса”, з с.фр. bouding “тс” /Chambers’s,887/.

ПУЛ “капіталістична монополія, прибуток якої йде у загальний фонд і розподіляється пропорційно до розмірів капіталів учасинків” – амер. pool [1875] < англ. pool “сукупність картярських ставок, з фр. poule “ставка в грі”, лексико-семантичний варіант від poule “курка” /Craigie III,1797; COD,926/.

ПУЛОВЕР “светр без коміра і застібок” – pull-over < англ. pull-over “одягати через голову”, з англ. pull “тягти” і англ. over “зверху”.

ПУЛЬМАН “чотирьохвісний залізничний вагон” – амер. Рullman [1873] < амер. Рullman car [1870] “вагон Пульмана”, за прізвищем американського конструктора і промисловця Дж.Пульмана /Craigie III,1856/.

ПУЛЬСАР “космічний об’єкт, радіовипромінювання якого періодично змінюється” – pulsar < англ. pulsa(ting Source of) R(adioemission) “пульсуюче джерело радіовипромінювання”. Перший пульсар був відкритий в 1967 році англійськими астрономами /БСЭ 21,224/.

ПУНШ “гарячий напій з рому, цитринового соку, цукру, прянощів, чаю, вина і води” – punch < можливо, від гінд. panc “п’ять”. Вважається. що напій названий за кількістю компонентів, хоча їх не завжди п’ять.

ПУРИТАНИ “прихильники кальвінізму в Англії та Шотлаиії” – puritans < англ. purity “чистота”.

ПУШБОЛ “спортивна гра з м’ячем діаметром 1,8 м” – амер. push-ball [1896] < англ. push “штовхати” і англ. ball “м’яч”. Гра виникла в атлетичному клубі поблизу американського міста Бостон /Craigie III,1864/.

П’ЯРТНЕРС “підтримуюча дерев’яна конструкція навколо палубного отвору для нижнього кінця щогли” – partners < англ. partner “партнер”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016