С

САНДВІЧ “дві скибки хліба з вкладеною між ними якою-небудь закускою” – sandwich < англ. Sandwich, прізвище англійського лорда, який ввів цей вид їжі в ужиток.

СВЕТР /СУМ ІХ,70/ – sweater < англ. sweat “потіти, пріти”.

СВІНГ “боковий удар із далекої відстані у боксі” – swing < англ. swing “розмах, коливання”.

СЕЙНЕР “невелике моторне судно для лову риби” – seiner < англ. seine “невід”.

СЕЙФ – safe < англ. safe “безпечний, надійний”.

СЕЛЬСИН “електрична машина для дистанційної передачі інформації про кут повороту вала іншої машини” – амер. selsyn [1926] < англ. sel(f) “сам” і англ. syn(chronizer) “синхронізатор”. Апарат винайдений і запантентований в США /SOED III,43/.

СЕЛЬФАКТОР “прядильна машина, мюль” – self actor /OED ІІІ 2,414/ < англ. self acting mule “самодіючий мюль” /Ibid/.

СЕНЕГА “багаторічна трав’яниста рослина Північної Америки, корені якої мають лікувальні властивості” – амер. senega [1814] < амер. Seneka Rattlesnake Root, назва засобу від укусу гримучої змії, яким користувались індіанці з групи племен Сенека /Сraigie ІV 2068,2069/.

СЕР “звертання до чоловіка в англомовних країнах” – sir < ст.фр. sire “пан, володар”.

СЕРВЕР “гравець, який вводить м’яч в гру” – server < англ. serve “подавати”.

СЕРВІС “обслуговування” – service < англ. serve “обслуговува-ти”.

СЕРФІНГ “вид водного спорту, ковзання на спеціальній дошщі по гребенях хвиль прибою” – surfing < англ. serf “прибій”. Найбільше поширення серфінг має в Австралії /СЭС,1213/.

СЕТ “партія в теніс” – set < англ. set “комплект, серія”.

СЕТЕР “група порід мисливських cобах для полювання на пернату дичину” – setter < англ.set “робити стійку”.

СЕТЛЬМЕНТ “європейський квартал в колишній колонії” – settlement < англ. settlement “поселення”, від англ. settle “селитися”.

СИНАПС “ділянка безпосереднього контакту нервових клітин” – synapse < гр. synapsis “звявок. з’єднання”. Термін ввів в кінці XIX століття англійський фізіолог Чарльз Шеррінгтон /Сергеев,49/.

СИНГЛ “спортивна гра з участю двох суперників” – single /APC,688/ < англ. single game “одиночна гра”.

СИНЕРАМА “система панорамного кіно” – амер. cinerama [1952] < англ. cine(mа) “кіно” i англ. (раnо)rama “панорама”. Перший синерамний фільм був продемонстрований в Нью-Йорку 1 жовтня 1952 року і викликав захоплення глядачів завдяки створеному “ефекту присутності” /SOED ІII,529/.

СИФ “вид торгової угоди” – cif < англ. cost, insuarance and freight “ціна, страхування, фрахт”.

СІТІ “англійська фінансова олігархія” – the City < англ. the City “діловий центр Лондона”.

СКАЛЬП “волоccя, зняте з шкірою з голови переможеного ворога” – scalp < лат. scalpere “вирізати”.

СКАУТ /див. БОЙСКАУТ, ГЕРЛСКАУТ/ – scout < англ. scout “розвідник”.

СКВАЙР “впливовий місцевий землевласник в Англії” – squire < англ. esquire “есквайр”.

СКВАТЕР ” фермер, що зайняв вільну ділянку землі” – амер. squatter [1809] < амер. squat [1800] “самовільно селитись на чужій землі”, від англ. squat ”припадати до землі (про тварин)” /Сraigie ІV, 2209/.

СКВЕР – square < англ. square “квадрат, площа”.

СКЕБ “штрейкбрехер” – амер. scab [1806] < англ. scab “короста” /Creigie ІV,2028/.

СКЕНЕР “апарат для радіоізотопної діагностики” – scanner < англ. scan “пильно розглядати”.

СКЕТИНГРИНК “те cаме, що й РИНК” – skating rink < англ. skating-rink “ковзанка”.

СКЕТЧ “коротка вистава-жарт” – sketch < англ. sketch “начерк, ескіз”.

СКІП “підйомний цебер, баддя для сипучих вантажів” – skip < англ. skep “кошіль грубої роботи”.

СКІФ “вузький довгий човен для академічної греблі” – skiff < фр. esquif “ялик”.

СКОТЛЕНД-ЯРД “лондонська кримінальна поліція” – Sсotland Yard < англ .Scotland Yard “шотландський двір, частина Уайтхольсько-го палацу, де зупинялись шотландські королі” /BЛС,373/.

СКРАП “металевий брухт” – scrap < англ. scrap “клапоть, обрізок”.

СКРЕБ “зарослі вічнозелених колючих чагарників в Австралії” – австрал. scrub < англ. scrub “чагарник”.

СКРЕПЕР “землерийна машиа” – амер. scraper [1823] < англ. scrape “шкребти”. Першї скрепери мали вигляд ковша з двома ручками, який тягли коні чи воли /Craigie ІV,2043 /.

СКРУБЕР “апарат для очищення промислових газів” – skrubber < англ. scrub “чистити”.

СКУТЕР “легке спортивне судно з підвісним мотором” – scooter < scoot “мчатись”.

СЛАЙД “діапозитив” – slide < англ. slide “ковзати”.

СЛЕНГ “жаргон” – slang < норв. sleng (ja kieften) “лаятися” /Webster,2359/.

СЛІП “механічний пристрій для підйому i спуску на воду кораблів” – slip < англ. sliр “ковзати”.

СЛЯБ “прямокутна стальна заготовка” – slab < англ. slab. “плита”

СЛЯБІНГ “потужний прокатний стан з горизонтальними і вертикальними прокатними валками” – амер. slabbing /РАС,585/ < амер. slabbing mill “слябінговий прокатний стан”. Слябінги з’явились в США на початку XX століття як результат розвитку обтискних станів /БСЭ,23,600/.

СМЕШ ” удар в тенісі по м’ячу, що летить над головою з метою його приземлення на полі суперника” – smash < англ. smash “нищівний удар”.

СМОГ “густий туман з димом i кіптявою в містах i великих промислових центрах” – smog < англ. smo(ke) “дим” і англ. (fо)g “туман”.

СНАЙПЕР – sniper < англ. snіре “стріляти з укриття”.

СНОБ “особа, що претендує на вишукані манери, витончений смак, особливу інтелектуальність” – snob < лат. s.nob. < (sine nobilitate) “нешляхетного походження”. Так відмічались в описках студентів англійських коледжів особи, що не належали до дворянського стану” /Radford,76/. Вагомим аргументом на користь наведеної етимології є наявність в англійській мові слова nob “вельможа” /Hornby II,65/.

СНОБІЗМ “поведінка, властива снобам” – snobism < англ. snob “сноб”.

СОВЕРЕН “англійська золота монета в один фунт стерлінгів” –sovereign < англ. sovereign “монарх”.

СПАНІЕЛЬ “порода мисливських собак” – spaniel < cт.фр. espaigneul “iспанський”.

СПАРДЕК “палуба середньої надбудови корабля” – spar-deck < англ. spar “поперечка” і англ. deck “палуба”.

СПАРИНГ “тренувальний бій у боксі” – sparring < англ. spar “бій півнів з захищеними шпорами” /СОD,629/.

СПАРИНГПАРТНЕР “рівний по підготовці суперник в тренуванні” – sparring partner < англ. sparring “спаринг” і англ. partner “партнер”.

СПЕКТР “кольорова смуга від розпаду білого світла” – spectrum < лат. spectrum “привид, видіння”. Термін введений Ньютоном в 1672 році /OED IX І,557/.

СПИРТ – spirit < лат. spiritus “дихання, душа, життева сила”.

СПІДВЕЙ “дорога для руху з великою швидкістю” – амер. speedway [1894] < англ. speed(a horse) “поганяти (коня)” /Craigie ІV,2189/.

СПІДОМЕТР – speedometer < англ. speed “швидкість” і англ. meter “лічильник”. Слово входить в реєстр OED як автохтонне утворення /IX І,567/.

СПІКЕР “голова нижньої палати англійського парламенту” – Speaker < англ. speaker “оратор” від англ. speak “говорити”.

СПІН “момент кількості руху елементарної чаcтинки” – spin < англ. spin “обертання”.

СПІНІНГ “снасть з вудилища, котушки, волосіні і блешні” – sріnning < англ. spin “обертатись”.

СПІНТАРИСКОП “прилад для візуального спостереження альфа-частиннок” – spinthariscope < rp. spintharis “іскра” і гр. skopeō “розглядаю”. Слово утворив англійський фізик В.Крукс в 1902 році /OED IX,611/. Він же є автором винаходу /СЭС,667/.

СПІЧ “коротка застільна промова” – speech < англ. speak “говорити”.

СПЛІН “нудьга, хандра” – spleen < англ. spleen “селезінка”. В минулому причиною пригніченого настрою вважали захворювання селезінки.

СПОРТ – sport < англ. disport “розвага, забава”, з cт.фр. disport “гра”.

СПОРТСМЕН /СУМ IX,577/ – sportsman < англ. sport “спорт” і англ. man “чоловік”.

СПРЕДЕР /СІС2,784/ “розширювач бортів автопокришок” – spreader < англ. spread “розтягувати”.

СПРИНГЕР /РУС 3,369/ “мисливський собака, що сполохує дичину” – sрringer < англ. spring “полохати дичину”, від англ. spring “схопитись, вискочити”.

СПРИНКЛЕР “насадка-водорозбризкувач” – sprinkler < англ. sprinkle “бризкати”.

СПРИНТ “біг на коротку дистанцію” – sprint < aнгл. sprint “ривок”.

СПРИНТЕР “бігун на короткі дистанції” – sprinter < англ. sprint “спринт”.

СПУРТ “короткочасне різке прискорення на біговій доріжці” –spurt < англ. spurt “cпалах, кидок”.

СТАБІЛІТРОН /СІС2,785/ “напівпровідниковий стабілізатор” – Stabіlitron /РАПС,533/ < фірмова назва від англ. stabili(zer) “стабілізатор” і англ. (elect)ron “електрон”.

СТАЄР “бігун на довгі дистанції” – stayer < англ. stayer “витривала людина”, від англ. stay “витримувати”.

СТАКЕР “стогоклад” – амер. stacker [1864] < англ. stack ”cтіг, скирта”.

СТАНДАРТ “норма, зразок” – standard < англ. standard “королівський еталон міри довжини чи ваги” /OED IX,1,815/, від англ. Royal Standard “квадратний прапор з королівським гербом” /COD, 1073/.

СТАРТ – start < англ. start “початок”.

СТАРТЕР starter < aнгл. start “запускати (двигун)”.

СТАТОР “нерухома частина електродвигуна чи генератора” – stator < лат stāre “стояти”.

СТЕК “гнучкий кийок для верхової їзди” – stick < англ. stick “палиці“.

СТЕЛАРАТОР /СІС2,768/ “магнітна пастка для утримання високотемпературної плазми” – амер. stellarator [1951] < англ. stellar “зоряний”, з лат. stella “зірка”. Стелларатoр винайшов американець Л.Стіцер в зв’язку з проблемою керованого термоядерного синтезу /SOED ІV,505; БСЭ 24,І,478/.

СТЕНД “щит або стояк для розміщення експонатів” – stand < англ. stand “cтояти”.

СТЕНСЕЛЬ /СІС2,520/ “форма для нанесення адреси на друковані видання” – stencil < англ, stencil “шаблон, трафарет”.

СТЕПС “гніздо в днищі або кільце на палубі для нижнього кінця щогли” – step (мн. steps) < англ. step “дві зєднані перпендикулярно балки або дошки”, з aнгл. step “приступка, сходинка”.

СТЕРЛІНГ “назва англійської валюти” – sterling < сангл. sterling “aнглійська срібна монета”, буквально “зірочка”, з дангл. steorra “зірка” – деякі нормандські монети мали зображення зірочки /SOED II,2123/.

СТИПЛЧЕЗ “кінні перегони з перешкодами” – steeplechase < англ. steeple “дзвінниця” (спочатку як кінцева мета) і англ. chase “гнатися, переслідувати”.

СТОН “англійська міра ваги (6.35 кг) – stone < англ. stone “камінь”.

СТОП! /СУМ IX,749/ – stop ! < англ. stop “зупинятися”.

СТОПІНГ – очисна виїмка, камера в гірських породах, де обвалюють руду” – stoping /АРПС,523/ < англ. stope “добувати руду” /Webster,241/.

СТРАЙК /СУМ IX,749/ – strike < англ. strike “удар”.

СТРЕНЕР “фільтр для очищення нафти” – strainer < англ. strain “прoціджувати”.

СТРЕС “стан напруження, що виникає під впливом сильних несприятливих факторів” – канад. stress [1936] < aнгл. stress “тиск, напруження”. Термін був введений канадським фізіологом Г.Сельє при описуванні адаптаційного синдрому / БСЭ 24,І,568/.

СТРИНГЕР “поздовжня в’язь корпуса судна чи літака у вигляді балки або металевої конструкції” – stringer < англ. string “зв’язувати”.

СТРИПЕР “машина для виштовхування сталевих зливків з виливниць” – stripper < англ. strip “знімати, роздягати”.

СТРОНЦІАНІТ “мінерал класу карбонатів” – strontianite < шотл. Strontian, назва села в Шотландії, поблизу якого буй знайдений мінерал. Назву мінералу дав англієць Кірван /OED ІХ,1,1162/.

СТРОНЦІЙ “хімічний елемент, сріблясто-білий метал” – strontium < англ. strontianite “стронціаніт”. Елемент назвав англійський вчений Г.Деві в 1808 році /OED IX,1,1162/.

СТЮАРД “офіціант на кораблі чи літаку” – steward < англ. steward “дворецький”, від дангл. stigweard “охоронець дому”.

СТЮАРДЕСА “бортпровідниця” – stewardess <англ. stewardess “покоївка на пасажирському кораблі”.

СУБМАРИНА “підводний човен” – submarine < англ. submarine boat “тс”, від англ. submarіne “підводний” і англ. boat “човен”.

СУІНГ “стиль джазової музики” – амер. swing < амер. Swing “назва пісні Г.Мінджера (Вірджінія)”. Суінг з’явився в США на початку 30-х років ХХ століття / SOED ІV,673; МЭ 2,213/.

СУПЕРМАРКЕТ “універсам” – амер. supermarket [1933] < aнгл. super “зверх” і амер. market “продовольчий магазин”. Супермаркети вперше виникли в США і набули там поширення після другої світової війни /SOED ІV,640; БСЭ 25,81/.

СУПЕРМЕН “людина, впевнена в своїй перевазі над іншими людьми” – superman < нім. Übermensch “надлюдина”. Слово скалько-ване англійським письменником Бернардом Шоу /Baugh,376/.

СУСЕКС /СУМ IX,856/ “порода курей” – Sussex < англ. Sussex, назва англійського графства, де була виведена порода.

СУФРАЖИЗМ “жіночий рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав” – suffragism < англ. suffrage “виборче право”. Рух виник в Англії в другій половині ХІХ століття /СІС,646/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016