Х

ХАВБЕК “півзахисник у футболі” – half-back < англ. half “напів” і англ. back “захисник”.

ХАЙВЕЙ – “битий шлях, магістраль” – highway < англ. high “гoловний” і англ. wау “шлях, дорога”.

ХАКІ “тканина захисного кольору” – khaki < гінд. khaki “зa-порошений”, від khak “порох, пил” /COD,651/. Як іменник слово вперше було використане для позначення форми англійських колоні–альних військ в Індії /Serjeantson,229/.

ХАРДТОП /CIC2,904/ “легковий автомобіль з жорстким вер-хом” – hardtop < англ. hard “твердий” і англ. top “верх”.

ХАЧБОТ “невелике вітрильне судно з люками і розбірною палубою” – hatch-boat /APMC,73/ < англ. hatch “люк” і англ. boat “човен, судно, корабель”.

ХЕДЕР “жатка комбайна” – амер. header [1872] < англ. head “колосок” /Craigie II,1229/.

ХЕПЕНІНГ /CIС2,905/ “авангардистська драматична вистава, часто з залученням глядачів” – амер. happening [1959] < англ. happening “випадок, подія”.

ХІППІ /СIC2,906/ “прихильник молодіжної течії, яка пропагує свободу від сімї, суспільства і моралі” – амер. hippie [1953] < амер. hipster “прихильник джазу” /WTD,1057; SOED II,103/.

ХОБІ “улюблене заняття на дозвіллі” – hobby < англ. hobby horse “іграшковий коник, паличка з конячою головою”.

ХОКЕЙ – hockey < с.фр. hoquet “загнутий на кінці чабанський ціпок” /Longman, 469/.

ХОЛ “зал для відпочинку у громадських приміщеннях” – hаll < дангл. heall “велике приміщення” /OED V,46/.

ХОЛДІНГ “захват суперника в боксі” – holding < англ. hold “затримувати”.

ХОЛДІНГ-КОМПАНІ “компанія, яка володіє контрольним пакетом акцій іншої компанії” – канад. holding сompany [1906] < англ. holding “володіючий, утримуючий” і англ. соmрanу “компанія”. Вперше слово зафіксоване в періодичному виданні Daily Colonist міста Вікторія, столиці канадської провінції Британська Колумбія /SOED II,118/.

ХОЛІЗМ “напрям в ідеалістичній філософії, що розглядає еволюцію як наслідок активності нематеріального “холістського поля” – поля цілісності” – пафр. holism < rp. holos “цілий”. Термін ввів один з засновників холізму, південно-африканський державний діяч Ян Сметс /БСЭ 28,336/.

ХОН “інструмент для обточування попередньо шліфованих циліндричних поверхонь” – hone < англ. hone “дрібнозернистий брусок, точильний камінь”.

ХОНІНГУВАННЯ “викінчувальна обробка деталей” – honing < англ. hone “точити”.

ХОПЕР “саморозвантажний вагон для сипких вантажів” – амер. hopper [1862] < англ. hopper “ківш, бункер”, а не від англ. hop “стрибати” як пропонують укладачі СІС і СИС /Graigie II,1274/.

ХУЛІГАН /СУМ XI,172/ – hooligan < ірл. Hooligan, прізвище Патріка Хулігана, відомого в кінці XIX століття ірландського злочинця в Лондоні /Longman,480/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016