А

АБОЛІЦІОНІЗМ “рух за скасування рабства негрів у США” амер. аbоlіtіоnіsm [1834] < лат. abolition (abolitionis) “скасування”.

Слово входить в реєстр словника американізмів В.Крейгі /Craigie І,3/.

АБСЕНТЕЇЗМ “ухилення від участі у виборах” – absenteism < англ. absent “відсутній”.

 

АВТОДРОМ амер. autodrome [1935] < англ. auto “автомобіль” і англ. (hippo)dromе “іподром”. Дата першої фіксації взята з /SOED I,157/. На американське походження слова вказують укладачі /БАРC I,130/.

 

АВТОПІЛОТautopilot < англ. аutо”авто”– і англ. pilot “пілот”.

Словник SOED подає слово як автохтонне /І,160/.

АГНОСТИК “прихильник філософського вчення, що заперечує можливість пізнання світу” – аgnostic < гр. аgnostos “недоступний для пізнання”.Слово утворене в 1869p. англ. біологом Т.Г.Хакслі /Radford,8/.

АДАПТЕР “звукознімач” – adapter < англ. adapt “пристосову-вати”.

АДАПТИВНИЙ “здатний до пристосування” – adaptive < англ. adapt “пристосовувати”. Термін ввів у вжиток англ. біолог Г.Сімпсон в 1944 p. /БСЭ І,217/.

АДВЕНТИСТ “член секти, в основу віровчення якої покладено уявлення про друге пришестя Христа” – амер. adventist < англ. advent “пришестя”. Секта заснована в 1833 році в Нью-Йорку /ЭСРЯ І,1,45/.

АКВАДАГ “суміш графіту з водою” – Aquadag < товарний знак /Webster,108/, від лат. aqua “вода” і англ. dag “туман”.

АКВАЛАНГ – aqualung < фірмова назва /SOED І,115/, від лат. aqua “вода” i англ. lung “легеня”. Апарат винайдений у 1943 p. французами Ж.І.Кусто і Е.Ганьяном. Його французька назва (scaphandre autonome) не була запозичена в інші європейеькі мови, очевидно, із-за бінарної структури.

АКР /СУМ І,28/ англ. одиниця площі (0,4047 га) – аcrе < дангл. асer “оброблена і огороджена ділянка землі”.

 

АКУЛЬТУРАЦІЯ /СІС2,39/ “зміна примітивної культури під впливом розвинутої” – амep. aсculturation [1880] < лат. ad “до” і лат. cultura “розвиток”. На американське походження слова вказують англійські лексикографи /SOED І,13/.

 

АЛІГАТОР – alligator <мекс. el lagarto “кайман” /DLE,723/, від ісп. el lagarto “ящірка”.

 

АЛЮМІНІЙ – aluminium < англ. aluminа “глинозем”. Автором слова є англієць Гемфрі Деві /OED І,260/.

 

АМЕРИЦІЙ “радіоактивний хімічний елемент” – амер. americium < англ. America “Америка”. Елемент синтезований групою американських вчених на початку 1945 року. Назву одержав за місцем відкриття /БСЭ І,153/.

 

AMОHAЛ “вибухова речовина з вмістом нітросполук та амонієвої пудри” – ammonal < англ. ammon(ium) “амоній” і англ. al(uminium) “алюміній” /ЭСРЯ І,1,92-93/.

 

АМОНІЙ “позитивний іон NН+4, що в сполуках відіграє роль одновалентного металу” – ammonium < англ. ammonia “амiак”. Слово утворене англ. хіміком Г.Деві /ЭСРЯ І,1,93/.

 

АНЕСТЕЗІЯ “знеболювання” – амер. anaesthesia [1846] < гр. anaisthēsia “нечутливість”. 30 вересня 1846 року дентист В.Т.Мортон з американського міста Бостона вперше використав вдихання пари ефіру для одержання стану загальної анестезії при проведенні хірургічної операції. В британський варіант англійської мови слово потрапило 17 грудня того ж року /E.B. I,908/.

 

АНІОН “негативно заряджений іон” – ion < гр. ana “вгору” і гр. iōn “той, що йде”. Термін ввів англ. фізик М.Фарадей /Амосова,199/.

 

АНОД “позитивний полюс джерела електричного струму” – аnode < rр. anodos “шлях угору”. Слово введене англійським фізиком М. Фарадеєм в1933 році /ЭСРЯ I,1,III/.

 

АНТИЛОПА – antelope < с.фр. antelop “міфічна рогата тварина” /Longman,41/.

 

АНТИФРИЗ амер. antifreеze [I935] < амер. antifreeze solution “незамерзаючий розчин” [1913]. Вперше зафіксовано в американсько-му періодичному виданні /SOED 1,103/.

 

АНТИЦИКЛОН – anticyclone < англ. anti- “анти” і англ. cyclone “циклон”. Вперше слово використав англ. вчений Ф.Гальтон /Сarter,48/.

АПВЕЛІНГ “вертикальне переміщення глибинних вод океану” – upwelling < англ. well up “бити джерелом”.

АПЕНДИЦИТ – амер. appendicitis [1886] < лат. appendix “придаток”. Термін американського хірурга Р.Фітса /OED ISB,29/.

АПЕРКОТ “удар знизу в боксі” – uppercut < англ. upper “верхній” і англ. cut “удар”.

АРГОН – аrgon < rp. argos “недіяльний”. Аргон був відкритий англійцями Дж.Релеєм і В.Рамзаєм в 1894 p. Назва запропонована У.Рамзаєм /Трифонов,123/.

АСДИК “гідролокатор” – аsdic < англ. A(nti) – S(ubmarine) D(etection) I(nvestigation) C(ommitte) “комітет дослідження засобів виявлення підводних човнів” /De Sola,32/.

АСЕМБЛЕР “програма для автоматичного перекладу описів алгоритмів на машинну мову” – assembler < англ. assemble “укладати”.

АСТЕРОЇД “мала планета” – asteroid < гр. аsteroeides “зіркоподібний”. Слово створене в XIX cт. англ. астрономом В.Гершелем /ЕСУМ І,94/.

АТОРНЕЙ “адвокат в США” – амер. attorney < амер. аttоrnеу-аt-law “тс”, від англ. attorney “повірник” і англ. law “закон”. Слово вхо-дить в реєстр словника американізмів /Crаigie І,32/.

АУТ /спорт/ – out < англ. out “поза”.

АУТБРИДИНГ “схрещування не споріднених між собою тварин або рослин” – outbreeding < англ. out “поза” і англ. breed “розводити”.

АУТРИГЕР “човен з виносними кочетами для весел” – outrigger < англ. оut “поза” і англ. rig “оснащувати”.

АУТСАЙДЕР “спортсмен або команда, що займають останні місця у змаганнях” – outsider < англ. outsider “сторонній”.

 

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016