Р

РАДАР “радіолокатор” – radar < англ. ra(dio) d(etection) a(nd) r(anging) “виявлення й визначення віддалі за допомогою радіо”. Перші 5 радарів (станції виявлення літаків) були встановлені на південно-східному узбережжі Великобританії в 1936 році /БСЭ 21,367/.

РАДИКАЛ “прихильник крайніх, рішучих заходів” – radical < англ. Radical “член радикального крила вігів в Великобританії”, термін лідера англійських радикалів Чарльза Фокса /Гранат 35,330/.

РАДІОМЕТР “прилад для вимірювання електромагнітного випромінювання” – radiometer < англ. radio “радіо-“, з лат. radiare “випромінювати” і англ. meter “лічильник”, з гр. metron “міра”. Прилад винайшов англієць Вільям Крукс в 1873 році /Carter,148/.

РАДІОТЕЛЕСКОП “астрономічний iнструмент для дослідження космічного радіовипромінювання” – амер. radio telescope < англ. radio- “радіо-” і англ. telescope “телескоп”. Перший радіотелескоп сконструював американець Карл Янокі в 1931 році /Carter,148/.

РАЙГРАС “кормовий злак” – rye-grass < англ. rye “жито, житній” і англ. grass “трава”.

РАЛІ “багатоденні змагання на серійних автомобілях” – rally < англ. rally “зліт”.

РАУНД “частина боксерського поєдинку, що триває три хвилини” – round < англ. round “коло, тур”.

РАУТ “прийом, урочистий вечір без танців” – rout < англ. rout “галаслива юрба, збіговисько”.

РЕВЕРС “механізм для зміни напряму обертання робочих частин машини” – reverse англ. reverse “давати зворотний хід”.

РЕВОЛЬВЕР – амер. revolver < англ. revolve “обертатись” – магазин револьвера мав форму барабана, що обертається. Револьвер винайшов в 1828 році американець Сем Кольт /Фасмер III,456/.

РЕГБІ “спортивна гра з овальним м’ячем” – Rugby < англ. Rugby football, від Ragby, назви англійського міста, де зародилась гра.

РЕГЛАН “фасон верхнього одягу, в якому рукав становить єдине ціле з плечем” – reglan < англ. Reglan “прізвище англійського генерала”.

РЕГОЛІТ /CIC2,712/ “пухкий поверхневий шар місячного грунту” – regolith < гр. rhegos “покривало” і гр. lithos “камінь”.

РЕГТАЙМ “танцювальна музика американських негрів” – амер. ragtime < англ. ragged “рваний” і англ. time “ритм” /Craigie III,1884/.

РЕЗИСТИВНИЙ “той, що стосується опору” – resistive < англ. resistor “опір”.

РЕЗИСТОР “опір” – амер. resistor [1905] < англ. resist “чинити опір”. Вперше термін з’явився в американському науковому журналі /OЕD,ISB,171/.

РЕЙД “проникнення військових підрозділів у ворожий тил” – raid < шотл. raid “дорога”, з дангл. rad “їхати верхи”.

РЕЙДЕР “військовий корабель, що виконує самостійні бойові дії” – raider < англ. raid “нападати”.

РЕЙНДЖЕР “військовослужбовець диверсійно-розвідуваль-ного підрозділу США” – амер. ranger < англ. ranger “бродяга”.

РЕКЕТ “шантаж, здирство шляхом залякування чи грубого насильства” – амер. racket [1928] < амер. racket “легкий заробіток”. Рекет зародився в американському місті Чікаго /SOED III,1002/.

РЕКОРД “найвище досягнення у спорті” – record < англ. record “запис, протокол”.

РЕКОРДЕР “пристрій для грамзапису” – recorder < англ. record “запис”.

РЕКОРДСМЕН – recordsman < англ. record “рекорд” і англ. man “чоловік”.

РЕКТО “текст, надрукований лише на правих сторінках книги” – recto < лат. recto “прямо”.

РЕЛЕВАНТНИЙ /CIC2,721/ “здатний служити для розрізнення мовних одиниць” – relevant < англ. relevant “що стосується справи”.

РЕНД “грошова одиниця ПАР”– пафр. rand /Longman,806/ < пафр. The Rand “назва золотоносного району в Південно-Африкансь-кій республіці” /Longman,806/.

РЕПЕЛЕНТ “хімічна речовина, що відлякує дрібних шкідливих тварин” – repellent < англ. repellent “відштовхуючий”. В англійській мові слово з’явилось в 1908 році /SOED III,1192/.

РЕПЛІКАЦІЯ “подвоєння молекул ДНК” – амер. replication < лат. replicatio “відновлення”. Гіпотеза, що пояснює механізм самовідтворення ДНК була висунута американським біохіміком Дж. Вотсоном спільно з англійським біофізиком Ф.Кріком в 1953 році /БСЭ,27,76/.

РЕПОРТЕР – reporter < англ. report “повідомляти”. Думка укладачів СІС про французьке походження слова не знаходить підтвердження в французьких лексикографічних виданнях, укладачі яких одностайно відносять слово до англіцизмів /Littre II,1,1642; Larousse V,1024,DA,211/.

РЕСИВЕР “резервуар для накопичення газів чи пари” – receiver < англ. receive “вміщувати, містити”.

РЕСЛІНГ “професіональна боротьба, в якій поєднуються прийоми класичної і вільної боротьби та дзю-до” – wrestling < англ. wrestle “боротись”.

РЕФЕРІ “суддя спортивних змагань”– referee < англ. referee “посередник”.

РЕФРИЖЕРАТОР “холодильник” – амер. refrigerator [1841] англ. refrigerate “охолоджувати” Вперше слово зафіксоване в одній з американських цитат /Baugh,346/.

РИНГ “майданчик для боксу” – ring < англ. ring “циркова арена, коло, кільце”.

РИНК “майданчик для катання на роликових ковзанах” – rink < англ. rink “ковзанка”.

РИФЛІ “гострі борозенки на якій-небудь поверхні” – rifles < англ. rifle “жолобок”.

РИФТ “тектонічна структура у вигляді щілини або рову шириною до сотень кілометрів” – rift < англ. rift “тріщина, розрив”.

РИФОРМІНГ “спосіб переробки нафти” – амер. reforming [1924] < англ. reform “поліпшувати” /SOED III,1153/. Вперше в про-мисловому масштабі процес був здійснений в США в 1940 році /БСЭ,22,140/.

РОБЕР /СУМ VІІІ,583/ “круг деяких картярських ігор, що складається з трьох партій” – rubber < англ. rubber “при грі в віст, брідж – три виграші підряд /СOD,1073/, від rub one’s hands “потирати руки (від задоволення)”.

РОДІЙ “хімічний елемент групи платинових металів” – rhodium < гр. rhodon “троянда”. Елемент одержав назву в зв’язку з красивим темно-червоним кольором його першої одержаної солі. Метал відкрив і назвав англійський хімік В.Волластон /Carter,152/.

РОКЕР “крюк у фігурному катанні на ковзанах” – rocker < aнгл. rock “гойдатися”.

РОК-Н-РОЛ “стиль популярної джазової музики” – амеp. rock’n’roll < амер. Rock-and-roll [1934] “назва тогочасної популярної пісні”, від англ. rock “трястись” і англ. roll “крутитись”. /SOED III,1315/.

РОМ – rum < англ. rumbullion “назва горілки з цукру на острові Барбадос” /Фаcмер III,498/. Вперше ром був виготовлений на Ямайці в 1530 році /Carter,157/.

РОМШТЕКС “страва з підсмаженої яловичини” – rump steak < англ. rump “вирізка” i англ. steak “шматок”.

РОСТБІФ “підсмажений шматок яловичини з хребтової частини” – roast beef < англ. roast “смажений” і англ. beef “яловичина”.

РОТОР “обертова частина електродвигуна чи генератора” – rotor [1903] < англ. rotator “той, що обертає” /OED VІІІ 1,809/. Автохтонність прототипу в англійській мові підтверджують також словники Random /1246/, Klein /1644/ і Longman /847/.

РУБЕРОЙД “покрівельний та ізоляційний матеріал, виготовлений з картону, просоченого бітумом і вкритого мінеральним порошком” – амер. rubberoid [1884] < американська фірмова назва, з англ. rubber “гума, каучук”, за аналогією з амер. celluloid “целулоїд” /Рartridge,49/. Руберойд був створений як замінник ебоніту (англ. hard rubbery) і запатентований в CШA в 1884 році /SOED III,1383/.

РУДЕРПІС “вертикальна частина стернової рами судна” – rudder-ріесе /АРМС,461/ < англ. rudder “стерно” і англ, piece “час-тина”.

РУДЕРПОСТ “брус, на який навішується стерно” – rudder-post < англ. rudder “стерно” і англ. post “стовп”.

РУТЕР “машина для розпушування кам’янистих і твердих грунтів” – новозел. rooter [l950] < англ. гооt “рити землю рилом”. Вперше термін зустрічається в новозеландському журналі /SOED III,1346/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016