М

МАГНЕТО “генератор змінного струму в системі запалювання двигунів внутрішнього згорання” – magneto < англ. magneto-electric machine “магніто-електрична машина”, термін введений М.Фарадеєм в 1831 році. Іменник magneto як результат семантико-граматичної трансформації першої частини представленого етимона з’явився в англійській мові в 1882 році /ОЕD VI 2,31/. У французькій мові, яку укладачі СІС пропонують як мову-джерело, в кінці XIX століття вживалась повна назва апарата – machine magneto-electric /Robert,356/.

МАЗЕР “генератор радіохвиль надвисокої частоти “ – амер. mа-ser [1955] < амер. M(icrowave) A(mplification) by S(timulated) E(mission) of R(adiation) “підсилення мікрохвиль за допомогою стимульованого випромінювання” /SOED II,847/. Творцем першого лазера є американський фізик Чарльз Таунс /БСЭ 25,300/.

МАККАРТИЗМ “антикомуністична течія в політичному житті США початку 50-х років XX століття – aмep. MсCarthyism /Random, 887/ < англ. McCarthy, прізвище американського сенатора, прихильника конфронтації з соціалістичним табором.

МАКІНТОШ “непромокальний плащ” – mackintosh < англ. Mackintosh cloak “плащ Макінтоша”, за прізвищем винахідника.

МАКСИМ /СУМ ІV,604/ “станковий кулемет” – амер. Maxim < амер.Maxim gun “кулемет Максима”, за прізвищем американського конструктора Хайрема Максима, який створив перший станковий кулемет у 1883 році /СЭС,757/.

МАКСІ “пальто максимальної довжини” – maxi < англ. maxi coat “тс”, від англ. maximal “максимальний” і англ. cоаt “пальто”.

МАНГРИ “дерева та кущі тропічного узбережжя з надземними дихальними коренями” – mangrove /COT 2,86/ < англ. magrove swamp “мангрове болото”. Англ. mangrove “мангрове дерево” виводиться з мови таїно через icп. mangle “тс” і англ. grove “лісок” /Klеіn 443;Webster 1945/.

МАНОР “феодальний маєток в середньовічній Англії – manor < cт.фр. manoir “проживати”, з лат. manēre “залишатись”.

МАРКЕТИНГ “система управління підприємством, яка враховує ринкові процеси, зокрема, збут” – амер. marketing < англ. market “ринок, збут”. Система виникла в США на початку XX століття /БСЭ 15,377/.

МАСКОН /СІС2,520/ “місцева гравітаційна аномалія на Місяці” – mascon < англ. mass concentration “концентрація маcи“.

МАТЧ – match < англ. match “рівний за силою суперник, рівня”.

МЕГАФОН “рупор” – megaphone < rp. megas “великий” і гр. phōnē “голос”. ЕСУМ кваліфікує cлово як інтернаціональний термін /3,426/. Вважаємо, що кожен інтернаціональний термін має конкретне етимологічне джерело. В даному випадку таким джерелом є англійська мова – мегафон винайшов сер Семюель Морленд в 1666 році /Carter,112/.

МЕДИЦИНБОЛ “шкіряний м’яч з м’якою набивкою для лікувальних вправ” – амер. medicine ball [1895] < англ. medicinе “лікувальний” і англ. ball “м’яч” /SOED II,876/.

МЕМІСТОРопір здатний запам’ятовувати поданий сигнал” – memistor /РАПС,344/ < англ. mem(огу) “пам’ять” і англ. (геsstoг “опір”.

МЕНЕДЖЕР “найманий професійний керівник підприємства” – manager < англ. manage”управляти”.

МЕНЕДЖМЕНТ “сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом” – амер. management [1906] < англ. manager “менеджер”. Теорія менеджменту розроблена в США /СИС,303; SOED II,812/.

МЕРСЕРИЗАЦІЯ “обробка бавовни розчином лугу для надання міцностi і блиску” – merсerization < англ. Mercer, прізвище англійськoго винахідника. Метод запатентований Дж.Мерсером в 1850 році, здійснений на практиці в 1895 році / EDME ІІ,919/.

МЕТОДИСТ “член протестантської секти, яка виникла в Англії на початку ХVІІІ століття” – Methodist < англ. methodists “ревні християни”, поширене серед оксфордських студентів прізвисько послідовників Джона Веслі, засновника секти /Chambers’s,669/.

МИЛЯ “міра довжини, сухопутна миля = 1609 м., морська = 1852 м – mile < лат. mile “римська миля (1478,7 м.)“, від mille раssuum “тисяча кроків”.

МІКРОКЛІМАТ – microclimate [1925] < англ. micro “мікро-“ і англ. climate “клімат”. Фіксується в SOED /1,933/.

МІКРОМЕТР – micrometer < англ. micro“мікро” і англ. meter “лічильник”. Прилад винайшов англійський астроном Вільям Гаскон в 1638 році /Сагtеr,112/.

МІКРОФІЛЬМ – microfilm [1936] < англ. micro- “мікро-” і англ. film “фільм”. Фіксується в SOED як автохтонний неологізм /І, 933/.

МІКРОФОН – microphone < rp. mikros “малий” і гр. рhōnē “звук”. Назву запропонував англійський винахідник Х’юз в 1878 році /ОЕD VІ,2,414/.

МІКСЕР “прилад для приготування коктейлів” – mixer < англ. mix “змішувати”.

МІЛ “одна тисячна дюйма (0,0254 мм)” – mil < лат. mille “тисяча”.

МІЛЬДЬЮ “хвороба виноградної лози” – mildew < дангл. melēdeaw “медова poсa”.

МІМІКРІЯ “захисне уподібнення живих організмів до навколишніх предметів” – mimicry < англ. mimic “удаваний, несправжній”.

МІНІ “спідниця мінімальної довжини” – mini < англ. mini skirt “тс”. Міні-спідницю запропонувала лондонська модельєрка Мері Руст

МІНІТМЕН “член профашистської організації США” – амер. minute-man < амер. minute-man”ополченець часів боротьби Північної Америки за незалежність”, буквально, “людина, за хвилину готова до дії”.

МІС “панна”, форма звертання до дівчини в англомовних країнах (вживається перед прізвищем або ім’ям) – Miss < англ. mistress “господиня”.

МІСІС “пані”, форма звертання до заміжньої жінки в англомовних країнах” (ставиться перед прізвищем) – mistress (скор. Mrs.) < англ. mistress “господиня”.

МІСТЕР “пан”, форма звертання до нетитулованого чоловіка в англомовних країнах (вживається перед прізвищем або назвою поcади) – mister (cкор. Mr.) < англ. master “хазяїн”.

МІТИНГ – meeting < англ. meet “зустрічатиcя, сходитися”.

МОЛЕСКІН “цупка бавовняна тканина” – moleskin < англ. moleskin “кротяче хутро”, від англ. mole”кріт” і англ. skin “шкура”.

МОНІТОР “мілкосидячий броньований бойовий корабель” – амер. mоnitor < амер. Monitor [1862] , назва першого корабля цього класу, побудованого в США, від лат. mоnitог “остерігаючий, наглядач”.

МОНІТОРИНГ /СІС2,556/ “система безперервного спостереження за станом навколишнього середовища” – monitoring < англ. monitoring “контроль”.

МОНОТИП “складальна буквовідливна друкарська машина” – амер. Monotype [1895] < фірмова назва з використанням амер. monotype “вид естампної графіки, від гр. mоnоs “один” і англ. tуре “відбиток”. Машину винайшов американець Т.Ланcтон /СЭС,808; Craigie III,1541/.

МОРМОН “член релігійної секти, віровчення якої є сумішшю християнства, ісламу, буддизму і давньогрецької релігії” – амер. mormon [1830] < амер. Моrmon, ім’я вигаданого пророка. Секту заснував в Нью-Йорку Джозеф Сміт /Craigie ІІІ,1545; OED VІ,665/.

МОТЕЛЬ “готель для автотуристів ” – амер. motel [l925] < амер. motor “автомобіль” і англ. hоtеl “готель”. Перші мотелі були побудовані в США між містами Сан-Дієго і Сієтл /SOEDII,1047/.

МОХЕР “гатунок шерстяних ниток” – moher < ap. mukháyyar “тонка тканина з козячої вовни/ЕСУМ 3,524-525/.

МУЛЬЧУВАТИ “покривати грунт дрібною соломою, листям, торфом” – mulch < англ. mulch “пріла солома з листям”.

МУСТАНГ “здичавілий кінь американських прерій” амер. mustang [1808] < мекc. mestengo, варіант icn. mestenco “бездомний” /DLE,832/.

МЮЗИКЛ – амер. musical [1938] < амер. musical comedy [1898] “музична комедія” / Craigie III,1571; SOED ІІ,1100/.

МЮЗИК-ХОЛ “вид естрадного театру” – musіс-hаll < англ. music-hall “концертний зал. Перші мюзик-холи виникли в Великобританії в середині XIX століття /СЭС,861/.

МЮЛЬ “машина для виготовлення вовняної пряжі” – mule < англ. mule “мул”. Машину винайшов С.Кромптон в 1779 році /Carter 121/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016