Н

НАПАЛМ “запалювальна суміш з рідкого пального і порошку-загусника” – амер. napalm [1942] < англ. na(phtenic асіd) “нафтенова кислота” і англ. ра1m(іtіс аcid) “пальмітинова кислота”. Напалм появився в США і застосувався під час другої світової війни і пізніше /СЭС,858/.

НЕЙЛОН “різновид синтетичного волокна” – амер. nylon [1938] < англ. (vi)nyl “вініл” і англ. (cоttn “бавовна” /DEF,463/.

НЕЙТРОН – neutron < англ. neutr(а1) “нейтральний” і англ. (е1есtг)оn “електрон” /COD,794/. Нaзва англійського фізика Е.Резер-форда, який передбачив існування цієї частинки в 1921 році /SOED II, 1184/. Нейтрон відкрив англійський фізик Дж.Чедвік в 1932 році /СЭС,1495/.

НЕОН “інертний газ” – neon < гр. neos “новий”. Елемент відкрили в 1898 році англійські вчені В.Рамзай і М.Траверc /БСЭ 17,473/. Назву запропонував дванадцятирічний син В.Рамзая /Трифонов,126/.

НЕПТУНІЙ “трансурановий радіоактивний хімічний елемент” – амер. nерtunium < aнгл. Neptune, назва наступної за Ураном планети. Відкритий в 1940 році американцями В.М.Макмілланом і Ф.Х.Ейблсоном /БСЭ 17,501/.

НІКОЛЬ “призма з ісландського шпату” – Nicol < англ. Nicol’s prisme “призма Ніколя”, за прізвищем винахідника, англійського фізика В.Ніколя /ОЕD VІІ,І93/.

НІПЕЛЬ “порожнистий стержень з гумовою втулкою чи клапаном для утримання повітря в камерах коліс транспортних машин” – nіррlе /WTD,1530/ < англ. nipple “сосок”.

НОКАУТ “виведення з ладу суперника в боксі більш ніж на 10 секунд“– knock оut < англ. knock оut “вибивати, виводити з ладу”.

НОКДАУН “виведення з ладу суперника в боксі менш ніж на 10 секунд” – knock down < англ. knock down “збити з ніг”.

НОНСЕНС “нісенітниця” – nonsence < aнгл. non “без” і англ. sense “сенс“.

НОНКОНФОРМІСТ /СIС2,586/ “той, хто не визнає вчення англіканської церкви” – nonconformist < англ. non “не” і англ. conformist “конформіст, той хто визнає англіканську церкву”.

НОН-СТОП “безперервно” – non-stop < англ. non- “без” – і англ. stop “зупинка”.

НОТИС “письмове оповіщення про готовність судна до вантажних робіт” – notice < англ. notice “повідомлення”.

НОУ-ХАУ “форма передачі науково-технічної інформації з посланням фахівців для налагодження виробничого процесу” – aмep. know-how < амер. know-how [1838] “секрет виготовлення“, від англ. know “знати” і англ. how “як” /SOED II,538/.

НЬЮФАУНДЛЕНД “порода службових собак з довгою чорною шерстю “– кан. Newfoundland < кан. Newfoundland dog , від назви канадського острова, де була виведена порода /СЭС,916/. Спочатку ньюфаундлендів використовували для витягування рибальських сітей, потім для врятування потопаючих.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016