Ч

ЧАРЛЬСТОН “бальний танець” – амер. Charleston < амер. Charleston, назва міста в штаті Півднна Кароліна, де в 20-х роках XX століття виник танець /Longman,165; СЭС,1494/.

 

ЧАРТЕР “угода на аренду судна чи його частини на певний термін чи рейс” – charter < англ. charter-party “тс”, з фр. charte partіе “тс”, букв. “поділений контракт” – угода ділилась на дві частини, кожна з сторін одержувала по одній /Chambers’s,178/.

 

ЧАРТИЗМ “революційний рух в Англії в 30-х роках XIX століття” – chartism < англ. chartist “чартист”.

 

ЧАРТИСТ “учасник чартистського руху” – chartist < англ. Реорle’s Charter “Народна Хартія”, назва петиції учасників руху /ОED II,295/.

 

ЧЕК “письмове розпорядження власника рахунку банку оплатити певну суму чекодержателеві” – cheque < перс. cäk “документ, угода” /Фаcмер ІV,324/.

 

ЧЕМПІОН – champion < англ. сhampion “борець, воїн”, з ст.фр. сhampion “тс”. Лексико-семантичний варіант слова з спортивним зна-чениям склався в англійській мові, перша його фіксація відноситься до 1825 року /ОЕD II,262/.

 

ЧИЗЕЛЬ “важкий культиватор” – сhisel /РАПС,688/ < англ. chisel “різець”.

 

ЧИКСИ “приробки на верхній частині щогли для підтримання такелажу” – сhееks < англ. cheek (мн. cheeks) “щока”.

ЧИПСИ “хрусткі скибочки підсмаженої картоплі” – сhips < англ. сhip “стружка, тоненька скибка”.

 

 

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016