Б

БАБІТ “вид металічного сплаву” – амер. babbit < амер. Babbit metal “метал Баббіта”. Сплав винайдений в 1839 p. І.Баббітом в США /БСЭ 2,499/ і запатентований в Англії.

БАДМІНТОН “спортивна гра з опереним м’ячем і ракетками” –badminton. < aнгл. Badminton, місто в англійському графстві Глоc–тершир. В цьому місті вперше в Європі гра була продемонстрована англійцями, які приїхали з Індії /БСЭ 2,517/.

БАЙРОНІЗМ /СУМ І,91/ “літературна течія початку XIX ст.” –Вуrоnіsm [1817] < англ. Вугоn, прізвище відомого поета. Зареєстроване як автохтонне слово в OED /І,1236/. Дата першої фіксації слова в ОЕD, яка приходитьоя на роки життя поета, є додатковим підтвердженням англійського походження терміну.

БАЙТ “одиниця кількості інформації, дорівнює 8 бітам” – амер. byte [1964] < слово утворене під впливом амер. bit /Longman,135/. Вперше слово зафіксоване в американському технічному журналі /SOED І,406/.

БАЗУКА “легка протитанкова безвідкатна гармата” – амер. bazooka [I943] < амер. bazooka “незграбний музичний інструмент, зроблений з труби і лійки, з яким виступав відомий американський комік Боб Бернc” /Webster,189/. Дaта першої фіксації слова взята з SOED.

БАЛАНСЕРИ “органи опори у личинок” – balancers < англ. balance “рівновага”.

БАМПЕР – bumper < амер. bumper “буфер залізничного вагона” /Craigie І,354/

БАНДЖО “струнний музичний інструмент” – амер. banjo [1774] < англ. bandore “лютня”, від iсп. bandurria “12-струнний музичний інструмент” /Craigie, І,133/.

БАНКНОТА – bank-note < aнгл. bank “банк” і англ. nоtе “вексель”. Вперше банкноти були випущені при заснуванні Банку Англії в 1694 p. /БСЭ 2,611/.

БАПТИСТ “послідовник протестантської секти, віровчення якої відкидає посередництво церкви між людиною і Богом” – baptist < англ. baptist “хреститель” (баптисти практикують хрещення віруючих у свідомому віці). Перша община баптистів виникла в 1609 p. в Голландії серед англійських емігрантів-індепендентів. В 1612 p. баптистська община з’явилась в Англії, в 1639 p. – в Північній Америці /БСЗ 2,615/.

БАР1 “робоча частина врубової машини” – bar < англ.bаг “мета-лева штаба”.

БАР2 “одиниця тиску” – bar < гр. baros “вага”. Зареєстровано як автохтонний неологізм в SOED /І,201/.

БАР3 “піщана обмілина в гирлі ріки” – амер. bаг < фр. bагге “бар’єр”. На американське походження cлова вказує Д.Стамп /СОТ І,111/.

БАР4 “закусочна” – bar < англ. bаг “шинквас, прилавок”.

БАРАТРІЯ “навмисні дії капітана чи команди, що завдають шкоди власникові судна чи вантажу” – barratry < ст.фр. bагаterie “шахрайство”.

БАРЕТЕР “стабілізатор сили струму” – амер. barreter [1903] < фр. bareter “обмінювати”. Прилад винайшов американець Р.Фесендер /SOED І,209/.

БАРЖА – barge < сангл. barge “мале парусне судно”, від ст.фр. barge “тс”. Лекcико-семантичний варіант barge “несамохідне судно для перевезення вантажів річками і в закритих районах моря” утворився в англійській мові, перша його фіксація відноситься до 1480 p. /OED І,671/.

БАРИСТЕР “адвокат в Англії” – barrister < англ. bar ” бар’єр (в приміщенні суду)”.

БАРІЙ “хімічний елемент” – barium < англ. baryta “оксид барію” /СОD,96/. Неологізм англійського хіміка Г.Деві /ЭСРЯ I 2,44/.

БАРКЕНТИНА “шхуна-барк” – амер. barquentinе [1693] < англ. barque “барак”,під впливом англ. brigantine “бригантина”/Craigie I,145/.

БАРМЕН – barman < англ. bar “бар” і англ. man “людина”.

БАРН “одиниця площі, що застосовується в ядериій фізиці” – амер. barn [1942] < англ. barn “стодола”, з фрази аs big аs a barn “великий як стодола”. Термін запропоноваиий американськими фізиками /SOED І,206/.

БАРОНЕТ “дворянський титул в Англії” – baronet < фр. baron “барон”.

БАСКЕРВІЛЬ “вид друкарського шрифту” – Baskerville /Webster,227/ < англ. Ваskегvіllе, прізвище англійського типографа і видавця, автора шрифту /СЭС,115/.

БАСКЕТБОЛ – амер. basket-ball [1892] < англ. basket “кошик” і англ. bаll “м’яч”. Гру винайшов американець Джеймc Нейсміт в 1891р. /Craigie І,158/.

БАТЕНСИ “дошки визначеного розміру” – battens < англ. batten “дошка для настилання підлоги”, від фр. baton “палка”.

БАТЕРФЛЯЙ “стиль плавання” – амер. butterfly [1936] < англ. butterfly “метелик”. Стиль з’явився в США в 1934 p. /БСЭ 3,43/. Вперше слово зафіксовано в газеті ” New York Times”/SOED I,402/.

БАФТИНГ “вібрація літака внаслідок дії повітряних вихорів” – buffeting < англ. buffet “наносити удари”.

БЕДЛАМ “хаос, плутанина” – badlam < англ. Ваdlam, назва психіатричної лікарні в Лондоні.

БЕДЛЕНД “вид рельєфу” – амер. Bad Lands [1851] < фр. Mau- vaises Тегres “тc”. Термін Bad Lands не має відношення до властивостей грунту. Смисл індіанського слова, що позначало важкі для проходження ділянки місцевості був точно відтворений першими французькими мандрівниками у виразі Mauvaises Torres pour traverser “погані для проходження землі” /COT I,105/.

БЕЙЛІФ “помічник шерифа” /СІС2,111/ – bailiff < сангл. baillif від лат. bajulus (nuntii) “вісник” /ЛРС,125/.

БЕЙНІТ “суміш фериту і карбіду заліза, структурна складова сталі” – bainite /Random,112/ < амер. Ваіn, прізвище американського металурга. В Random слово подається як автохтонне.

БЕЙСБОЛ “спортивна гра а м’ячем і биткою” – амер. baseball [1850] < англ. base “частина ігрового поля, яку повинні зайняти гравці після удару по м’ячу” і англ. ball “м’яч” /Craigie І,155/.

БЕК “захисник у спортивних іграх” – back < англ. back “задній”.

БЕКОН – bacon < cт.фр. bacon “солена свинина”.

БЕКРОС “вид схрещування” – backcrossing < aнгл. back “зворотний” і англ. crossing “схрещування”.

БЕКХЕНД “вид удару при грі в теніс” – backhand < англ. back “назад” і англ. hand “рука.”.

БЕЛ “електроакустична одиниця” – bel < амер. Bell, прізвище американського винахідника. Зареєстроване як автохтонне слово в /SOED І,237/.

БЕЛЬТИНГ “міцна технічна тканина” – belting < англ. belting

“приводний пас”.

БЕНТОНІТ “різновид глини” – амер. bentonite [1898] < aмер. Benton, назва місцевості в США. Автор назви – В.С.Найт /SOED I,244/.

БЕНЧ “прибережна тераса” /СІС2,112/ – амер. bench [1919] < амер. bench “уступ” /COT І,131/.

БЕРКЕЛІЙ “радіоактивний хімічний елемент” – aмep. berkelium [1949] < амер. Berkley, місто в США,в якому розташований Каліфорнійський університет. Елемент був відкритий групою американських вчених на чолі з Т.Сіборгом /Трифонов,201/.

БЕРКШИР “порода свиней” – Berkshire < англ. Berkshire, назва графства в Англії. Порода виведена на початку ХІX ст. в грaфстві Беркшир /ВЛС,56/.

БЕСТСЕЛЕР “ходова книга” – амер. best seller < амер. best seller “ходовий товар”. В словнику М.Гофлера перше вживання слова пов’язане з американським автомобілем “Крайслер” (випускається з 1925 року) і датується 1934 роком. В значенні “ходова книга ” слово фіксується в французькій мові з 1946 року /DA,14/.

БІГ-БІТ, “пізніша назва рок-н-ролу” /СІС2,115/ – амер. Big Beat < англ. big “голосний” і англ. beat “удар”. Назва з’явилась в 60-і роки /МЭ 2,214/.

БІЗНЕС “підприємницька діяльність” – business < англ. business “справа, заняття”.

БІЗНЕСМЕН /СУМ І,179/ “підприємець” – businessman < англ. business “бізнес” і англ. man “людина”.

БІЛЬ “проект закону, або закон в англомовних країнах” – bill < лат. bulla “печатка, документ з печаткою”.

БІМС “підпалубна балка” – beam (мн. beams) < англ. beam “колода”.

БІОКІБЕРНЕТИКА “напрям кібернетики, що вивчає закони інформатики в живих системах” – biocybernetics [1970] < bios гр. “життя” і амер. cybernetics “кібернетика”. Слово як автохтонне утворення зареєстроване в DNE /61/.

БІОНІКА “наука, що вивчає закономірності побудови організмів для створення технічних пристроїв” – амер. bionics [1959] < англ. bio(logy) “біологія” і англ. (electro)nics “електроніка” /DNE,62/. Народження науки офіційно закріпив перший симпозіум з біоніки,проведений в 1960 p. в американському місті Дайтон /БСЭ 3,353/.

БІТ “одиниця інформації в двійковій системі”– амер. bit [l948] < англ. binary “двійковий” і англ. digit “цифра”. Назву ввів американець Дж.В.Тюкі /SOED І,272/.

БІТЛЗ “популярний англійський вокально-інструментальний квартет – Beatles < англ. beetles “жуки” (по аналогії з американським ансамблем Crickets “Цвіркуни”). Букву -е замінив на -а керівник ансамблю Дж.Леннон, так як слово beat викликає ряд асоціацій, пов’язаних з рок-музикою. В англомовних країнах слово Beatles сприймається як “жуки-ударники”/ Воробьева,49/.

БІТНІК “представник бунтарського руху американської молоді” – амер. beatnic [1958] < амер. Beat Generation “розбите покоління”, літературна течія кінця 50-х років в США /SOED І,128/. Суфікс -nic – російського походження.

БІФШТЕКС – beaf-steak < англ. beef “яловичина” і англ. steak “шматок”.

БІХЕВІОРИЗМ “напрям в американській психології” – амер. behaviourism [1913] < англ. behaviour “поведінка”. Термін запропоно-ваний американським психологом Дж.Вотсоном /СЭС,146/.

БЛЕК-РОТ “грибкове захворювання рослин” – амер. black rot [1849] < англ. black “чорний” і англ. rot “гниль” /Craigie І,228/.

БЛЕФ – амер. bluff [l873] < амер. bluff “прийом у грі в покер: гравець з поганими картами діє так, щоб суперники вважали його карти виграшними”, від голл. bluffen “хвалитися”/Сгаіgіе І,281/.

БЛІНКЕР “сигнальний пристрій” – blinker < англ. blink “блимати”.

БЛІСТЕР “обтічний виступ на фюзеляжі літака” – blister < англ. blister “пухир”.

БЛІЦЦАРД “снігова буря в США” – амер. blizzard [1870] < амер. blizzard “сильний удар” /Craigie І,241/.

БЛОКШИВ “корпус старого cудна, пристосований для складу чи житла”– block ship /Рейфь,34/ < англ. block “затримувати” і англ. ship “корабeль”.

БЛЮМ “сталева прокатна заготовка” – bloom < дангл. bloma “брусок кованого заліза”.

БЛЮМІНГ “потужний прокатний стан” – blooming < англ. bloom “блюм”.

БЛЮЗ “журлива пісня американських негрів” – амер. blues < амер. blue devils “смуток, туга”. Склалась в ХІX ст. В XX-му ст. стала одним із жанрів джазової музики /СЭС,149/.

БОБСЛЕЙ “швидкісний спуск на спортивних санях” – bob-sleigh < кан. bob-sleigh “спарені сани для перевезення колод”, від англ. bob “підскакувати” і англ. sleigh “сани” /COD,129/.

БОГХЕД “різновид вугілля” – boghed < англ. Boghead, назва місцевості в Шотландії /SOED І,313/.

БОЙ “слуга-тубілець” – boy < англ. boy “хлопець”.

БОЙКОТ “припинення стосунків з певною особою чи організацією як спосіб політичної чи економічної боротьби” – boycott < англ. Boycott, прізвище управителя маєтку в Ірландії, до якого вперше орендарі застосували цей захід у 1880 p.

БОЙЛЕР “пристрій для одержання гарячої води” – bоі1ег < англ. boil “кип’ятити”.

БОЙСКАУТ “член організації скаутів” – boy-scout < англ. boy “хлопчик” і англ. scout “розвідник”. Органиізація заснована англійським полковником Р.Баден-Поуелом в кінці ХІХ ст. як система позашкільного виховання, об’єднує молодь від 8 до 18 рoків /СЭС 12,23/.

БОКС1 (спорт.) – boxing < англ. box “удар кулаком”.

БОКС2 “відділення в промислових приміщеннях чи лікарнях” –box < англ. box “стійло, скриня”.

БОКСЕP – boxer < англ. box “бити кулаком”.

БОР “припливна хвиля у гирлі річки” /СІС2,127/ – bore < сангл. bore “хвиля” /Longman,107/.

БОС “хазяїн підприємства” – амер. boss [1818] < голл. baas “хазяїн”, форма звертання учнів до майстра в старому Нью-Йорку /Craigie І,288/.

БОСТОН “повільний вальс” – амер. boston [1885] < амер. Boston, назва столиці штату Масачусетс /Сraigie I,289/.

БОТДЕК “верхня палуба пасажирського судна ” – boat-deck /APMC,187/ < англ. boat “човен” і англ. deck “палуба” (на верхній палубі розміщені рятувальні човни).

БОУЛІНГ “спортивні кеглі” /СІС2,129/ – bowling < англ. bowl “куля”.

БРАДИТЕЛІЯ “повільний темп еволюції організмів” – aмep. bradytely /Random,175/ < rp. bradys “повільний” і rp. telos “здійснення”. Поняття і термін введені в 1944 p. американським зоологом Дж.Сімсоном /ВСЭ 3,614/.

БРАУНІНГ – амер. < browning [1905] < амер. Browning revolver, за прізвищем Джона Браунінга, американського конструктора і промисловця /OED ISB,123/.

БРЕЙНШТОРМ “колективне обговорення проблем з повною свободою висування проектів, в тому числі й ірраціональних” – амер. brain-storming [1953] < aмep. brainstorm “раптова блискуча ідея” /Longman,111/.

БРЕКВАТЕР “хвилеріз” – breakwater < англ. break “розбивати” і англ. water “вода”.

БРИДЕЛЬ “пристосування для стоянки суден у вигляді ланцюга на нерухомому якорі” – bridle < англ. bridle “вуздечка”.

БРИГ “двощогловий вітрильник” – brig < aнгл. brigantine “бригантина”, з італійської.

БРИДЕР “ядерний реактор-розмножувач” /СІС2,132/ амер. – breeder [1948] < англ. breed “давати потомство”.

БРИДЖ “картярська гра” – bridge < англ. biritch “тc”, невідомого походження.

БРИДЖІ – breeches < сангл. breech “сідниці”.

БРИДЖДЕК “верхня палуба цивільних суден” – bridge-deck /APMC,187/ < англ. bridge “капітанський місток” і англ. deck “палуба”.

БРОЙЛЕР “відгодоване на м’ясо курча” – амер. broiler [1876] < англ. broil “смажити на вогні” /Craigie І,322/.

БРОКЕР “посередник при укладенні угод, маклер” – broker < англ. broke “займатися маклерством”.

БРУДЕР “обладнання для обігрівання молодняка птиці” – амер. brooder [1830] < англ. brood “висиджування пташенят” /Craigie,323/.

БРУСИТ “вид мінералу” – brucite [l868] < амер. Bruce, прізвище американського мінеролога. В реєстр OED слово увійшло як автохтонне /I,1138/.

БУКМЕКЕР “особа, яка збирає грошові застави на кінних перегонах” – bookmaker < англ. to make a book “складати список грошових застав”.

БУЛЬДОГ – bulldog < англ. bull “бик” і англ. dog “пес”. З 1209 року в Англії проводились бої собак цієї породи з биками. В 1835 році бої були скасовані законом /Sheard,76/.

БУЛЬДОЗЕР – амер. bulldozer < амер. bull-dozer “нагайка з шкіри бика що використовувалась для покарання негрів” /Radford,17/. Цікаво, що у французькій мові слово зафіксоване раніше, ніж у британському варіанті англійської мови /DА,32-1929; SОЕD I,382-1930/. В Європу бульдозери потрапили під час другої світової війни – амери-канці використовували їх для вирівнювання аеродромів.

БУМ “штучно створене пожвавлення навколо якогось заходу, сенсація” – амер. boom [1879] < амер. boom “навальний потік з штучно створеного водосховища, який американські золотошукачі використовували для розмиву золотоносних ділянок”. Таку ж назву мала загорода з колод (від голл. boom “колода”) на греблі водосховища /Craigie І,282/.

БУНГАЛО “одноповерхова дача а верандою”– bungalow < гінд. bánglã “будинок в бенгальському стилі” /ВЛС,82/.

БУНКЕР “вмістилище для сипких матеріалів” – bunker < англ. bunker “вугільний ящик”. Лексико-семантичний варіант слова із значенням “підземне сховище” виник у німецькій мові під час першої світової війни” /Dudent,90/.

БУСТЕР “пристрій для збільшення потужності механізму” – амер. booster [1896] < амер. boost “підпихати ззаду” /Craigie І,284; БАРС I,204/.

БУТСИ – boots < англ. football boots “футбольні черевики”. Як бачимо, українське запозичення має подвійну форму множини.

БУФЕР – buffer < aнгл. buff “пом’якшувати удар”.

БУШЕЛЬ “міра сипких тіл і рідин, біля 36 літрів” – bushel < ст. фр. boissiel “посудина, що використовувалась для відмірювання” /SOED І,1203/.

БУШМЕН “представник південноафриканської раси” – Bushman < скальковане boachjesman з мови африкаанс, в якій boaohje є зменшувальною формою від bosch “тс” /Longman,132/.

БЮДЖЕТ – budget < англ. budget “сумка”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016