Ш

ШЕВЕР “різальний інструмент у вигляді зубчатого колеса чи рейки” – shaver < англ. shave “cтругати, зрізати тонким шаром”.

ШЕВІНГУВАННЯ “обробка шевером” – shaving < англ. shave “cтругати, зрізати тонким шаром”.

ШЕВЙОТ “вовняна костюмна тканина” – cheviot < англ. Сheviot “порода овець, від Cheviot Hills, назви гірської місцевості в Шотландії, де була виведена порода /ВЛС,101/.

ШЕЙК “англійський парний танець” – shake < англ. shake “трястись, хитатися”.

ШЕЛЬТЕРДЕК “навісна легка палуба” – shelter-deck < англ. shelter “навіс” і англ. deck “палуба”.

ШЕЛЬФ “мілководна прибережна частина світового океану” –shelf < англ. shelf “полиця, уступ”.

ШЕРИФ “службова особа, що здійснює адміністративні, поліцейські та деякі судові функції” – sheriff < данрл. scirgerēfa “охоронець графства” /COD,1153/.

ШИЛІНГ “англійська монета, вилучена з обігу в 1971 році, дорівнювала 1/20 фунта стерлінгів” – shilling < дангл. scilling “золота монета” /Longnan,895/.

ШИМІ “салонний танець” – амер. shimmy [1917] < амер. shimmy shake and shimmy shiver “тc”, від амер. shimmy “жіноча сорочка”, англ. shake “трястись” i англ. shiver “тремтіти” /SOED ІV,120/.

ШИНГАРДИ “щитки захисту для ніг в спортивних іграх” – shin-guards <англ. shin “гомілка” i англ. guard “захист”.

ШИРСТРЕК “верхній пояс бортової обшивки судна” – sheer-strake /РАПС,696/ < англ. sheer “кривизна борту” і англ. strake “cмуга, пояc”.

ШКВАЛ “раптовий порив вітру” – squall < англ. squall “вереск, зойк”.

ШOKЕP /РУС 3,692/ “пристрій для збирання і укладання соломи” – shocker < англ. shock “копа, копиця, скирта”.

ШОПСТЮАРД /CIC2,932/ “фабричинй староста у Великобри-танії” – shop-steward < англ. shop “цех” і англ. steward “управитель”.

ШОРТГОРН “порода корів” – shorthorn < aнгл. short “короткий” і англ. horn “piг”.

ШОРТИ – shorts < англ. short trousers “короткі штанці” /КЭСРЯ, 511/.

ШОУ “пишна естрадна вистава” – амер. shоw < англ. show “показувати, виставляти”. Появу cлова дослідники пов’язують з амереканською естрадою /Крысин,175; DA,237/.

ШРАПНЕЛЬ “артилерійський снаряд картечної дії” – shrapnel < англ. Shrapnel, прізвище винахідника, англійського майора Генрі Шрапнела.

ШРЕДЕР /СУМ XI,529/ “машина для обробки кукурудзи” – амер. shredder [1887] < англ. shred “кришити, подрібнювати” /Сraigie IV,211/.

ШРОПШИР “порода овец” – Shropshire < англ. Shropshire, графство в Англії, де була виведена порода.

ШУНТ “паралельний oпіp” – shunt < англ. shunt “відгалуження”.

ШХУНА/ШКУНА “судно з двома щоглами і косими вітрилами” – амер. scooner [1716] < англ. (діал.) scoon “плавно ковзати по поверхні”. Першу шхуну збудовано в 1713 pоці в американському місті Глостері, штат Массачусетс” /Chambers’s,988; Marckwardt,91/. Поява h в сучасній формі прототипу (schooner) відбулась під впливом голл. schooner, яке теж є амеріканізмом”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016